Artur Opaliński - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

  • zespołowa nagroda Rektora PG III stopnia za działalność dydaktyczną

    Awarded by zespołowa nagroda Rektora PG III stopnia za działalność dydaktyczną - 2012

seen 1141 times