Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Centrum Civitroniki – Centrum Zaawansowanych Technologii

Opis

Laboratorium jest wyposażone m.in. zestaw do wykonywania prób dwuosiowych rozciągania tkanin technicznych, maszynę wytrzymałościową z ekstensometrem, stanowiska do defektoskopii, naziemny skaner laserowy 3D wraz z oprogramowaniem wspomagającym modelowanie 3D, aparaturę do badań asfaltów i mieszanek mineralno – asfaltowych.

Illustration of the publication
Illustration of the publication

Przeznaczenie

 • Pracownia DIM – Tefal:
  - badania tkanin technicznych
  - badania budowlanych materiałów kompozytowych
  - monitoring obiektów ze względu na bezpieczeństwo
 • Pracownia defektoskopii i badań konstrukcji:
  - metody nieniszczące do oceny stanu bezpieczeństwa eksploatowanych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji metalowych
  - projektowanie systemów kontroli na etapie produkcji, montażu i eksploatacji obiektów
  - kontrola stanu technicznego obiektów istniejących poddawanych modernizacji
 • Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich:
  - zbieranie geodezyjnych danych przestrzennych
  - modelowanie 3D obiektów uzyskanych ze skaningu laserowego
  - wsparcie skaningu precyzyjnymi opracowaniami fotogrametrii cyfrowej
 • Pracownia fizyki budowli:
  - badania stabilności cieplnej materiałów i elementów konstrukcji
  - badania podstawowych parametrów cieplnych materiałów
  - badania wytrzymałości na ściskanie materiałów termoizolacyjnych
 • Pracownia badań drogowych:
  - badania wytrzymałości nawierzchni
  - badania gruntów i kruszyw pod kątem zastosowań drogowych lub kruszyw do podbudów drogowych
 • Pracownia pomiarowo – konstrukcyjna sieci sensorowych oraz systemów identyfikacji radiowej:
  - pomiary i analizy układów elektronicznych wysokiej częstotliwości związane z układami sensorów, sygnałami transmitowanymi i odbieranymi przez te sensory, jak również z układami i systemami identyfikacji radiowej

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 01-07-2019) Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering” i „electronic”. Koncepcja Centrum Civitroniki powstała w wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Centrum Civitroniki to synergia wiedzy z zakresu inżynierii lądowej i wodnej oraz nowoczesnych technologii elektronicznych. Oferta Centrum Civitroniki skierowana jest m.in. do przedsiębiorców planujący w swoich działaniach wprowadzenie systemów monitorujących użytkowane obiekty lub diagnozujących w nowo projektowanych obiektach oraz inwestorzy planujący budowę obiektów energooszczędnych.

Research Kind

 • Pracownia DIM – Tefal

Details

Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Contact:
Maintainer:
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4599 times