FPGA/VHDL - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

FPGA/VHDL

Research topics / Laboratory research field

NCN discipline

  • ST5 Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne mat / ST5_19 Metody badań właściwości materiałów

Details

Maintainer:
profesor Ryszard S. Romaniuk
Verified by:
No verification

seen 542 times