Laboratorium Hydrauliki - Business Offer - MOST Wiedzy

Search

Laboratorium Hydrauliki

Illustration of the publication
Illustration of the publication Illustration of the publication Illustration of the publication

Po lewej: stanowisko do badania zaworów hamulcowych

Po prawej (od góry):
1) efekt projektu LIDER finansowanego przez NCBiR w latach 2018-2021 pt. Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych. Kierownik projektu: dr inż. Piotr Patrosz;
2) widok ogólny laboratorium hydrauliki;
3) silnik satelitowy o objętości roboczej 4 dm3/obr zamontowany na stanowisku badawczym.

Research topics / Laboratory research field

  • (valid from 01-01-2021) Badania rozwojowe pomp wyporowych, silników hydraulicznych i elementów układów hydrostatycznego napędu maszyn

Research Kind

  • Badania laboratoryjne - eksperymentalne
    Badania eksperymentalne elementów układów hydraulicznych
  • Symulacje komputerowe
    Obliczenia wytrzymałościowe, obliczenia przepływów

NCN discipline

  • ST6 Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, oblicze / ST6_12 Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Research field & subject

  • M. Badania inne / M. Badania inne

Details

Contact:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
phone: 583472267
Maintainer:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
Associated units:
Verified by:
No verification

Referenced datasets

seen 690 times