Laboratorium Hydrauliki Siłowej - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Hydrauliki Siłowej

Laboratorium wyposażone jest w: 

 1. stanowiska DYDAKTYCZNE do nauki hydrauliki siłowej (zajęcia ze studentami, szkolenia z hydrauliki siłowej),
 2. stanowisko do badań urządzeń hydraulicznych dużej mocy,
 3. stanowisko do badania pomp wyporowych,
 4. stanowisko do badania pomp i silników hydraulicznych o małych objętościach roboczych, w tym do zasilania wodą lub innymi cieczami niż olej mineralny,
 5. stanowisko do badania zespołów i układów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia w tym w warunkach szoku termicznego

   

  Stanowisko do badań urządzeń hydraulicznych dużej mocy

  Stanowisko to umożliwia: 

  • badanie pomp o geometrycznej objętości roboczej do 80 cm3 w klasycznym układzie dławieniowym (tzw. układ hamulcowy) lub w układzie z odzyskiem mocy w szerokim zakresie prędkości obrotowej;
  • badanie silników hydraulicznych pomp o geometrycznej objętości roboczej do 80 cm3 w układzie z odzyskiem mocy w szerokim zakresie prędkości obrotowej;
  • badanie silników hydraulicznych o bardzo dużej objętości roboczej (nawet do 6500 cm3) przy małej stałej prędkości obrotowej;
  • badanie zaworów hydraulicznych.


   Stanowisko wyposażone jest w:

   • cztery wysokociśnieniowe (do 35 MPa) zespoły pompowe o mocy do 50 kW;
   • pompę śrubową o wydajności do 800 l/min;
   • silnik elektryczny prądu stałego o mocy 50kW do napędu układu z odzyskiem mocy;
   • przekładnię planetarną i przekładnię ślimakową niezbędne do badań silników przy małej prędkości stałej;
   • układ chłodzenia cieczy roboczej wyposażony w wymienniki ciepła, zbiornik wody chłodzącej o objętości ok 10 m3 i pompy obiegowe;
   • układ nagrzewania cieczy roboczej (z grzałkami zamontowanymi w zbiorniku oleju, termostatem i elektrycznym układem sterowania)

   

Stanowisko do badania pomp i silników hydraulicznych o małych objętościach roboczych oraz zaworów

Stanowisko to umożliwia:

 • badanie pomp i silników hydraulicznych (o objętości roboczej nie większej niż 40cm3/obr) w układzie z odzyskiem mocy w zakresie prędkości od 30 obr/min do 1500 obr/min;
 • badanie pomp w klasycznym układzie dławieniowym;
 • badanie zjawisk zachodzących w rozrządzie pompy i silnika oraz badanie zespołu kompensacji luzów (badania przy małej prędkości stałej). W układzie małej prędkości stałej jest możliwe przeprowadzenie badań maszyn wyporowych o objętości do 500 cm3/obr.;
 • badanie zaworów poprzez zmianę konfiguracji układu hydraulicznego;
 • rejestrowanie wszystkich danych pomiarowych w pamięci rejestratora (z częstotliwością próbkowania 60Hz) lub w pamięci komputera

Stanowisko badawcze jest wyposażone w:

 • napędy elektryczne z możliwością sterowania prędkością obrotową maszyn badanych;
 • układy pomiaru momentu na korpusie maszyny badanej (nie na wale!);
 • aparaturę pomiarową klasy 0,1 (czujniki siły do pomiaru momentu, przepływomierze masowe), 0,2 (przepływomierz tłokowy, czujniki ciśnienia) oraz 0,6 (zwykłe manometry zegarowe).

Stanowisko do badania pomp, silników hydraulicznych i zaworów w warunkach szoku termicznego

Oziębione w komorze niskich temperatur elementy lub zespoły hydrauliczne są zasilane gorącym czynnikiem roboczym. Określane są obszary dopuszczalnych parametrów pracy. Temperatura w komorze – do minus 40oC.

Badane elementy lub zespoły:
- pompy,
- silniki wolnoobrotowe wysokomomentowe,
- silniki szybkoobrotowe,
- siłowniki,
- zawory i serwozawory.

Badania pomp i silników hydraulicznych obejmują:
- pomiary momentu na wale,
- ciśnienia oleju przed i za zespołem hydraulicznym,
- prędkości obrotowej,
- natężenia przepływu, 
- temperatury oleju oraz elementów zespołów hydraulicznych.

Illustration of the publication
Illustration of the publication Illustration of the publication Illustration of the publication

Po lewej: stanowisko do badania zaworów hamulcowych

Po prawej (od góry):
1) efekt projektu LIDER finansowanego przez NCBiR w latach 2018-2021 pt. Hydrauliczno-mechaniczna automatyczna skrzynia biegów dla pojazdów rolniczych i maszyn roboczych. Kierownik projektu: dr inż. Piotr Patrosz;
2) widok ogólny laboratorium hydrauliki;
3) silnik satelitowy o objętości roboczej 4 dm3/obr zamontowany na stanowisku badawczym.

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 01-01-2021) SZKOLENIA z HYDRAULIKI SIŁOWEJ na różnym poziomie zaawansowania. Badania rozwojowe pomp wyporowych, silników hydraulicznych i elementów układów hydrostatycznego napędu maszyn

Research Kind

 • Badania laboratoryjne - eksperymentalne
  Badania eksperymentalne elementów układów hydraulicznych
 • Symulacje komputerowe
  Obliczenia wytrzymałościowe, obliczenia przepływów

NCN discipline

 • ST6 Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, oblicze / ST6_12 Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Research field & subject

 • M. Badania inne / M. Badania inne

Details

Contact:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
phone: 583472267
Homepage:
https://wimio.pg.edu.pl/imikm/zaklad-hip/dzialalnosc-zakladu-hip open in new tab
Maintainer:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
Associated units:
Verified by:
No verification

Referenced datasets

seen 1416 times