Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

Subject of study:

 • Electrical and electronic devices, Industrial, scientific and medical equipment
 • Utilities, electrical tools and similar devices
 • IT and multimedia devices
 • Electricity and power installations, power grids
Illustration of the publication

1. EMC research in the range of accreditation

 • Research of immunity of electronic and electric devices to static electricity discharges up to 16.5 kV, in accordance with the requirements of the current PN-EN 61000-4-2: 2011 standard
 • Research of resistance to a series of fast electric transients (BURST) - in accordance with PN-EN 61000-4-4: 2013-05
 • Surge voltage resistance tests (SURGE) - according to PN-EN 61000-4-5: 2014-10
 • Research on the resistance of electrical and electronic devices to conductive disturbances induced by radio frequency (RF) fields in accordance with the requirements of the current PN-EN 61000-4-6: 2014-04,
 • Research of immunity of electrical and electronic devices supplied from single and three-phase alternating current networks (with rated voltage up to 400VAC and rated current up to 32A per phase) and with DC voltage (min 1000V / 32A) for dips, short interruptions and changes in supply voltage, in accordance with the requirements of the current PN-EN 61000-4-11: 2007 standard
 • Measurements of conducted disturbances emission, Continuous disturbance voltage in accordance with the requirements of the current standards :EN 55011, EN55014-1, EN 55022, EN 55032

2. EMC and LVD research - out of the range of accreditation

 • Current harmonic emission test (phase current supplying the receiver <16A) in accordance with the requirements of current PN-EN 61000-3-2: 2014 standards, Limiting voltage changes, voltage fluctuations and flickering in public low voltage power supply networks caused by phase current receivers rated ≤16A connected unconditionally, in accordance with the requirements of the current PN-EN 61000-3-3: 2013 standards.
 • Research in accordance with the requirements of PN-EN 50438: 2014: "Requirements for microgeneration installations intended for parallel connection to low voltage public distribution networks"
 • Research in accordance with the requirements of the LVD low voltage directive.

3. Thermal test

4. Efficiency of CHP units test

5. Noise test

6. Electrical installation and power quality test

7. Lighting intensity test

Illustration of the publication

Our clients

 • Bioseco
 • Apator
 • DGT
 • Niviss
 • Enelion
 • Rokky
 • Arex
 • Utmostech
 • Pendulum
 • Plast Line
 • Inergis
Illustration of the publication
Illustration of the publication

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 16-06-2014) Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Research Kind

 • Badania jakości energii
 • Badania natężenia oświetlenia temperatury wilgotności, stanu akumulatorów
 • Badania odbiorcze i okresowe sprawdzenie instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, ochrony od porażeń, instalacji odgromowej, rezystancji izolacji
 • Badania odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – zgodnie z IEC/EN 61000-4-4),
 • Badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznej o poziomach do 16,5 kV
 • Badania układów cieplnych, gazowych, kogeneratorów, klimatyzatorów zgodnie z wymaganiami norm efektywności energetycznej w celu określenia sprawności układów cieplnych i gazowych, jakości energii elektrycznej i cieplnej oraz efektywności energetycznej
 • Badania wymagań dyrektywy niskonapięciowej LVD i dyrektywy hałasowej
 • Badania z zakresu termowizji.
 • Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych

NCN discipline

 • ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji: elektronika, telekomunikacja, optoelektronika / ST7_2 Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy i układy, systemy

Laboratory accreditation

 • National accreditation (AB 1643 from 12-05-2017)
  Badania kompatybilności elektromagnetycznej: 1. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, 2. Wyposażenie medyczne

Equipment in laboratory

Details

Additional information:
Liderem realizowanego projektu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., partnerem m. in. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, gdzie stworzono Laboratorium badawcze nr 6 "Moduł Technologii Inteligentnej Energetyki"
Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Contact:
dr inż. Mirosław Włas
Homepage:
http://www.molanote.gpnt.pl/pl/laboratorium/laboratorium-6 open in new tab
Maintainer:
dr inż. Mirosław Włas
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4513 times