Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium Inżynierii Jakości LAB Q

Offer

 1. Measurment System Analysis - MSA - data analysis in Minitab (including analysis of variance);
 2. Six Sigma core tools (distribution analysis, normal / binomial distribution, distribution normalization - central limit theorem, stability and quality of the process - data analysis in Minitab;
 3. SPC - theory and selection of charts, preparation of sampling plan, sample measurements, detection of changes in the process - data analysis in Minitab;
 4. Statistical receiving control (AQL / RQL) - alternative and numerical evaluation, sampling rules;
 5. Testing hypotheses (distinguishing groups of components based on measurements and statistical analysis) - data analysis in Minitab;
 6. Basic and new quality tools in practice;
 7. Selected methods of risk management, eg. FMEA;
 8. Lean Management in practice, eg. 5S, VSM, Kanban, Yamazumi chart, work standardization, Kaizen, OPF, peny game, simulation of process randomness (Red baed experiment);
 9. Basics of creating job instructions;
 10. Problem solving of quality- eg. 3D report, 8D;
 11. Basics of workshop measurements and measurements of electrical quantities.
Illustration of the publication
Illustration of the publication

Research topics / Laboratory research field

 • (valid from 03-06-2019) 1. Six sigma – podstawy 2. Six Sigma – wybrane narzędzia (m.in. analiza rozkładu - rozkład normalny/dwumianowy, normalizacja rozkładu – centralne twierdzenie graniczne) 3. Six Sigma - testowanie hipotez (rozróżnianie grup komponentów na podstawie pomiarów i analizy statystycznej) z wykorzystaniem programu Minitab 4. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów powtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R Study Crossed; Type 1 Gage Study) 5. Analiza systemów pomiarowych (MSA) dla pomiarów niepowtarzalnych z wykorzystaniem programu Minitab (m.in. Gage R&R Study Nested) 6. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – poziom podstawowy 7. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) - poziom zaawansowany 8. Ocena zdolności procesu (wyznaczanie wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk) 9. Planowanie eksperymentu (DOE) z wykorzystaniem programu Minitab 10. Statystyczna kontrola odbiorcza (AQL/RQL) – ocena alternatywna i liczbowa, zasady próbkowania. 11. Podstawowe i nowe narzędzia jakości w praktyce 12. Wybrane metody zarządzania ryzykiem – m.in. analiza FMEA 13. Podstawy tworzenia instrukcji stanowiskowych 14. Podstawy miernictwa warsztatowego i pomiarów wielkości elektrycznych 15. Lean Management w praktyce - podstawy (m.in. symulacja losowości procesu – red bead experiment; penny game) 16. Problem solving – metoda 8D, PDCA, arkusz A3 17. Mapowanie strumienia wartości – VSM 18. Kaizen jako skuteczna metoda ciągłego doskonalenia 19. Zastosowanie metody 5S w praktyce 20. Kanban – skuteczne zarządzanie pracą 21. TWI czyli jak skutecznie i efektywnie zarządzać procesem rozwoju pracowników 22. Planowanie i kontrola pracy zespołu 23. Scrum do wykorzystania w projektach Lean

Research Kind

 • b/d

NCN discipline

 • ST8 Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy b / ST8_7 Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)

Research field & subject

 • N. Badania właściwości fizycznych / 17. Wyroby inne
 • E. Badania elektryczne i elektroniczne / 6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • M. Badania inne / 17. Wyroby inne

Details

Business contact:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl
Contact:
dr inż. Elwira Brodnicka
Homepage:
https://mostwiedzy.pl/labq open in new tab
Maintainer:
dr hab. inż. Piotr Grudowski, dr inż. Elwira Brodnicka
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4121 times