Scanning Electron Microscopy Facility - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Scanning Electron Microscopy Facility

Research topics / Laboratory research field

NCN discipline

  • ST5 Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne mat / ST5_19 Metody badań właściwości materiałów

Details

Homepage:
http://www.electronmicroscopy.tech/ open in new tab
Maintainer:
senior researcher Oleg Gradov
Verified by:
No verification

seen 536 times