Laboratorium smartLAB - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

Laboratorium smartLAB

laboratorium z podstawowym wyposażeniem do prowadzenia nauczania podstaw chdmii, chemii nieorganicznej i chemii organicznej.

Research topics / Laboratory research field

NCN discipline

  • ST5 Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne mat / ST5_14 Chemia koordynacyjna

Details

Maintainer:
dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska
Verified by:
No verification

seen 1238 times