Hewelianum - Project - MOST Wiedzy

Search

Hewelianum

W maju 2010 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową, na cele naukowo‑dydaktyczne pomorskich szkół wyższych, zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w projekcie. W ramach projektu w pomieszczeniach wyremontowanej Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową do Galerii jedną funkcjonalną całość, powstaną laboratoria dla studentów oraz nowoczesna multimedialna ekspozycja, gdzie będą odbywać się warsztaty i zajęcia naukowo- dydaktyczne prowadzone w ramach zajęć akademickich. Ekspozycja dotyczyć będzie zjawisk związanych z ruchem i zostanie zaplanowana oraz wykonana zgodnie z projektem wyłonionym w drodze konkursu. Ponadto przy Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowego zostanie odtworzony fragment Muru Carnot’a - o długości 9,50 m oraz wzniesiony nowy budynek techniczno-sanitarny wbudowany w wał ziemny. W ramach Projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla środowiska naukowo-dydaktycznego z woj. pomorskiego, z zakresu prezentacji nowoczesnych metod nauczania i przekazywania wiedzy. Całkowity koszt realizacji projektu: 5 773 831,00 PLN, z tego wnioskowana kwota współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w PLN: 4 330 373,23 (75% kosztów kwalifikowalnych). Termin zakończenia finansowego projektu planowany jest na wrzesień 2012.

Details

Project's acronym:
Hewelianum
Project's funding:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Agreement:
z dnia 2009-07-22
Realisation period:
2010-05-01 - 2013-11-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
Project's value:
5 773 831.00 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times