Analiza wpływu uproszczeń związanych z dyskretyzacją modelu silnika na właściwości układu regulacji momentu i strumienia szybkoobrotowego napędu PMSM - Project - MOST Wiedzy

Search

Analiza wpływu uproszczeń związanych z dyskretyzacją modelu silnika na właściwości układu regulacji momentu i strumienia szybkoobrotowego napędu PMSM

Działaniem naukowym, o które ubiega się Wnioskodawca, jest udział w konferencji „2019 IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC)”, która odbędzie się w dniach 11-15 maja 2019 r. w San Diego, USA. Jednym z głównych tematów konferencji IEMDC są maszyny i napędy szybkoobrotowe (ang. High Speed Electrical Machines and Drives). Dzięki temu udział w konferencji będzie dla Wnioskodawcy unikalną szansą na zawarcie znajomości i zainicjowanie współpracy z naukowcami z światowych ośrodków realizujących badania w pokrewnej, na razie jeszcze mało popularnej tematyce.

Details

Project's acronym:
DISCIMP
Project's funding:
MINIATURA
Agreement:
z dnia 2018-08-31
Realisation period:
2018-09-15 - 2019-09-14
Project manager:
dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz
Realised in:
Department of Electrical Engineering of Transport
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

seen 189 times