Badania i rozwój procesu fermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu - Project - MOST Wiedzy

Search

Badania i rozwój procesu fermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu

Celem projektu jest wykorzystanie istniejącej w PODR Lubań mikrobiogazowni do wyznaczenia parametrów procesu fermentacji metanowej, pozwalających uzyskać możliwie najwyższą zawartość metanu w strumieniu otrzymywanego w procesie biogazu, z uwzględnieniem składu surowca poddawanego fermentacji. Zakres prac będzie obejmował: badanie procesu fermentacji, określenie czynników istotnych dla procesu fermentacji mezofilnej. Wytwarzany w mikrobiogazowni biogaz będzie wykorzystywany do zasilania w energię elektryczną i cieplną gospodarstw rolnych zdolnych wytworzyć biomasę dla zapewnienia ciągłej produkcji biogazu. Otrzymana w ten sposób energia ma zmniejszyć koszty utrzymania gospodarstwa i ilość odpadów generowanych podczas produkcji roślinnej lub hodowlanej. Przedstawione cele wpisują się w założenia RPS w zakresie energetyki i środowiska poprzez dążenie do jak najlepszego wykorzystania odpadów rolniczych oraz uzyskania najlepszej efektywności energetycznej. Ponadto proponowane rozwiązania stanowią podstawę do rozwoju systemów odbioru i zagospodarowania odpadów rolniczych, a co za tym idzie przyczyniają się do zachowania dobrego stanu środowiska.

Details

Project's funding:
WFOŚ
Agreement:
WFOŚ/D/748/244/2015 z dnia 2015-07-30
Realisation period:
2015-07-30 - 2017-08-31
Project manager:
dr inż. Robert Aranowski
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times