Budowa chemiczna i setreostruktura kowalencyjnych adduktów wybranych przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny z zasadami DNA - Project - MOST Wiedzy

Search

Budowa chemiczna i setreostruktura kowalencyjnych adduktów wybranych przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny z zasadami DNA

Podczas realizacji projektu zostanie zdobyte doświadczenie w badaniu stereostruktur interkalacyjnych kompleksów ligandów akrydynowych i DNA. Zostanie również odbyty staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Efektem projektu będą publikacje w czasopismach o wysokim Impact Factor

Details

Project's funding:
ETIUDA
Agreement:
UMO-2018/28/T/ST5/00165 z dnia 2018-09-14
Realisation period:
2018-10-01 - 2019-03-31
Project manager:
Jakub Grynda
Realised in:
Faculty of Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 62 times