Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu - Project - MOST Wiedzy

Search

Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu

Celem projektu jest zbadanie czynników wpływających na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu. Badania pozwolą m. in. określić warunki konieczne przetrwania i rozwoju bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB oraz opracować technologię sterowania ukształtowaną biomasą w procesach oczyszczania ścieków ze skróconą ścieżką usuwania azotu. Wykonanie modelowania matematycznego i symulacji komputerowej będzie stanowić dodatkowy element weryfikacji przebiegu kinetyki procesów biochemicznych na podstawie badań doświadczalnych (przy zastosowaniu bioreaktora typu SBR i testów wsadowych z ang. Batch Test). Natomiast kalibracja i walidacja modelu wraz z prowadzonymi równolegle do testów technologicznych badaniami mikrobiologicznymi pozwoli na określenie optymalnych warunków pracy tak skonstruowanej biomasy zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych w procesach oczyszczania ścieków metoda osadu czynnego. Znaczeniem realizacji projektu dla PG jest m.in. rozwój kariery naukowej i kompetencji badaczy uczestniczących w projekcie oraz możliwości publikacji wyników badań w recenzowanych czasopismach z listy A,B MNiSW w tym podczas krajowych i międzynarodowych konferencji.

Details

Project's funding:
SONATA
Agreement:
UMO-2017/26/D/ST8/00967 z dnia 2018-10-31
Realisation period:
2018-10-31 - 2021-10-30
Project manager:
dr hab. inż. Jakub Drewnowski
Realised in:
Department of Sanitary Engineering
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 48 times