Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR - Project - MOST Wiedzy

Search

Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR

Przeniesienie własności w MSP ma bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy. Przyszły wzrost i zrównoważony rozwój innowacyjnych firm w regionie Morza Bałtyckiego jest poważnie ograniczony przez nieudane transfery biznesowe. Celem projektu jest zbadanie, dalszy rozwój i projektowanie innowacyjnych i możliwych do implementacji modeli oraz narzędzi ułatwiających przekazywanie MSP, upowszechnić je i wdrożyć w firmach. Należy zadbać nie tylko o nowopowstające firmy, ale też zapewnić możliwość kontynuowania działalności przez dobrze prosperujące przedsiębiorstwa sektora MSP. W Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii większość firm zostało uruchomionych na początku 1990 roku. Właściciele muszą przekazać swoje firmy w ciągu najbliższych lat, a zarówno oni, jak i inne podmioty, takie jak organizacje biznesowe mają prawie żadnego doświadczenia związanego z transferem biznesu. Na problem sukcesji zwracają także uwagę sami właściciele. Spowodowane może to być m.in.: brakiem czasu, sukcesora, środków finansowych czy wiedzy niezbędnych, aby takiego przekazania dokonać. Część pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomii od lat prowadzi badania wśród MSP. Planowane do opracowania w ramach projektu modele i narzędzia transferu można uznać za istotną innowację społeczną.

Details

Project's acronym:
INBETS
Project's funding:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Agreement:
#R051 z dnia 2017-09-15
Realisation period:
2017-05-25 - 2020-12-31
Project manager:
dr inż. Marzena Grzesiak
Realised in:
Department of Management
External institutions
participating in project:
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (Finland)
  • ERHVERVSAKADEMI KOLDING (Denmark)
  • Berufsakademie Hamburg (Germany)
  • Baltic Sea Academy e.V (Germany)
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvia)
  • Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Lithuania)
  • Högskolan i Skövde (Sweden)
  • Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Poland)
  • LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (Lithuania)
Project's value:
2 464 270.00 EUR
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times