Otrzymywanie i charakterystyka funkcjonalnych biomateriałów ksero- i hydrożelowych na bazie chitozanu oraz ocena ich możliwości aplikacyjnych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Otrzymywanie i charakterystyka funkcjonalnych biomateriałów ksero- i hydrożelowych na bazie chitozanu oraz ocena ich możliwości aplikacyjnych.

Abstract

Materiały polimerowe powszechnie wykorzystuje się praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Aspekt ekologiczny związany z utylizacją produktów wytwarzanych na bazie polimerów syntetycznych wywołał bardzo duże zainteresowanie możliwościami zastąpienia ich analogami pochodzenia naturalnego, które uważane są za niemal niewyczerpywalne źródło trwałych materiałów na świecie. Źródłem chitozanu, jednego z czołowych biopolimerów będących obecnie przedmiotem badań naukowych, są m.in. produkty uboczne przetwórstwa morskiego. Stąd ich racjonalne zagospodarowanie jest w pełni uzasadnione. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że chitozan jest odpowiednim surowcem, który z powodzeniem można wykorzystać w projektowaniu i tworzeniu kserożelowych matryc o strukturze i właściwościach wymaganych dla nowoczesnych materiałów opatrunkowych. Co więcej, właściwości użytkowe tworzonych na jego bazie kserożeli, takie jak np. rozpuszczalność, chłonność, parametry tekstury czy właściwości przeciwutleniające lub właściwości przeciwdrobnoustrojowe można modyfikować tworząc kompozyty chitozanu nie tylko z białkami: kolagenem lub żelatyną izolowaną z rybich skór, ale przede wszystkim z fosforylowaną pochodną polimeru, otrzymaną w wyniku jego modyfikacji chemicznej. W pracy oceniono także potencjał aplikacyjny chitozanowego hydrożelu, bazujący na zdolności przekształcania polimeru w formę mikrokrystaliczną. Wyniki badań potwierdzają hipotezę, według której chitozanowy hydrożel, w postaci płaszcza kapsułki tworzonej nowatorską metodą kapsułkowania współosiowego, może wykazywać funkcje ochronne w stosunku do składników żywności na przykładzie olejów jadalnych. Przyspieszone testy starzenia potwierdziły, że przechowywanie oleju lnianego i rzepakowego w hydrożelowej otoczce wykonanej z chitozanu powoduje spowolnienie procesów autooksydacyjnych prowadzących do ich jełczenia. Funkcja ochronna związana z przechowywaniem olejów w formie zakapsułkowanej wynika z działania barierowego hydrożelowej formy polimeru, która skutecznie ogranicza dostęp tlenu do oleju. Wzmożoną funkcję ochronną płaszcza chitozanowego w stosunku do oleju lnianego, w porównaniu z olejem rzepakowym, przypisano właściwościom przeciwutleniającym komponentów kapsułki: chitozanowi oraz olejowi lnianemu. Dowiedziono również, że zastosowanie dodatku przeciwutleniacza do oleju lnianego, przechowywanego w formie kapsułek chitozanowych może wywołać negatywny efekt proutleniający.

Full text

download paper
downloaded 440 times

License

Copyright (Author(s))

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliography: test
 1. Agnihotri N., Mishra R., Goda C., Arora M. (2012). Microencapsulation -A novel approach in drug delivery: A review. Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences, 2: 1-20.
 2. Ahmad M., Benjakul S. (2011) Characteristics of gelatin from the skin of unicorn leatherjacket (Aluterus monoceros) as influenced by acid pretreatment and extraction time. Food Hydrocolloids, 25: 381-388. open in new tab
 3. Ahmed E. M. (2015) Hydrogels: Preparation, characterization and applications: A review. Journal of Advanced Research, 6: 105-121. open in new tab
 4. Alemán A., Giménez B., Montero P., Gómez-Guillén M.C. (2011) Antioxidant activity of several marine skin gelatins. LWT-Food Science and Technology, 44: 407-413. open in new tab
 5. Ali A. M. M., Benjakul S., Prodpran T., Kishimura H. (2017) Extraction and Characterisation of Collagen from the Skin of Golden Carp (Proparbus Jullieni), a processing by-product. Waste and Biomass Valorization, 1-9. open in new tab
 6. Ali Hassan R. R. (2016) A preliminary study on using linseed oil emulsion in dressing archaeological leather. Journal of Cultural Heritage, 21: 786-795.
 7. Amidi M., Mastrobattista E., Jiskoot W., Hennink W. E. (2010) Chitosan-based delivery systems for protein therapeutics and antigens. Advanced Drug Delivery Reviews, 62: 59-82. open in new tab
 8. Anwar S. H., Kunz B. (2011) The influence of drying methods on the stabilization of fish oil microcapsules: Comparison of spray granulation, spray drying, and freeze drying. Journal of Food Engineering, 105, 367-378. open in new tab
 9. Anwar S. H., Weissbrodt J., Kunz B. (2010) Microencapsulation of fish oil by spray granulation and fluid bed film coating. Journal of Food Science, 75: E359-71. open in new tab
 10. Arnesen J. A., Gildberg A. (2007) Extraction and characterisation of gelatine from Atlantic salmon (Salmo salar) skin. Bioresource Technology, 98: 53-57. open in new tab
 11. Atmane M., Jacquot M., Scher J., Desobry S. (2006) Flavour encapsulation and controlled release -a review. Food Science & Technology, 41: 1-21.
 12. Augustine J. K., Atta R. N., Ramappa B. K., Boodappa C. (2009) Propylphosphonic anhydride (T3P): A remarkebly efficient reagent for the one-pot transformation of aromatic, heteroaromatic, and aliphatic aldehydes to nitriles. Tetrahedron, 20: 3378-3382. open in new tab
 13. Azizia N., Chevalierb Y., Majdouba M. (2014) Isosorbide-based microcapsules for cosmeto-textiles. Industrial Crops and Products, 52: 150-157. open in new tab
 14. Badii F., Howell N. K. (2006) Fish gelatin: structure, gelling properties and interaction with egg albumen proteins. Food Hydrocolloids, 20: 630-640. open in new tab
 15. Bagnowska A., Krala L., Nowak A., Oracz J. (2014) Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu (III). ŻYWNOŚĆ. Nauka. open in new tab
 16. Technologia. Jakość, 4: 173-187. open in new tab
 17. Bakry A. M., Abbas S., Ali B., Majeed H., Abouelwafa M. Y., Mousa A. (2016) Microencapsulation of oils: A comprehensive review of benefits, techniques, and applications. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15: 143- 182. open in new tab
 18. Baranowski T. (2006) Hydrożele w zieleni miejskiej. Zieleń Miejska, 11: 16-18.
 19. Barbosa-Cànovas G. V. (2005). Food powders. Physical properties, processing and functionality. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, USA.
 20. Bartkowiak A., Brylak W. (2006) Hydrożelowe mikrokapsułki z udziałem naturalnych i chemicznie modyfikowanych oligochitozanów -właściwości mechaniczne i porowatość. Polimery, 51: 547-554. open in new tab
 21. Bartosik M., Kamrat W., Kaźmierkowski M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A. (2016) Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń. Przegląd Elektrotechniczny, 92: 268-282. open in new tab
 22. Benhabiles M. S., Salah R., Lounici H., Drouiche N., Goosen M. F. A., Mameri N. (2012) Antibacterial activity of chitin, chitosan and its oligomers prepared from shrimp shell waste. Food Hydrocolloids, 29: 48-56. open in new tab
 23. Bi L., Cao Z., Hu Y., Song Y., Yu L., Yang B., Mu J., Huang Z., Han, Y. (2011). Effects of different cross-linking conditions on the properties of genipin-cross- linked chitosan/collagen scaffolds for cartilage tissue engineering. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 22: 51-62. open in new tab
 24. Bialik-Wąs K., Pielichowski K. (2011) Polimerowe opatrunki hydrożelowe dla zastosowań biomedycznych. Czasopismo Techniczne. Chemia, 2: 39-52.
 25. Boguń M. (2010) Nanokompozytowe włókna alginianowe i kompozyty z ich udziałem do zastosowań w inżynierii biomateriałowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1062: 1-21.
 26. Chan L. W., Lim L. T., Heng P. W. S. (2000) Microencapsulation of oils using sodium alginate. Journal of Microencapsulation, 17: 757-66.
 27. Cheng H., Shao Z., Li C., Yu L., Raja M. A., Liu C. (2017) Isolation, characterisation and evaluation of collagen from Jellyfish Rhopilema esculentum Kishinouye for use in hemistatic application. PLoS ONE 12: e0169731. open in new tab
 28. Chien P. J., Sheu F., Huang W. T., Su M. S. (2007) Effect of molecular weight of chitosans on their antioxidative activities in apple juice. Food Chemistry, 102: 1192-1198. open in new tab
 29. Cho,S. M., Gu,Y. S., Kim S. B. (2005). Extraction optimization and physical properties of yellowfin tuna (Thunnus albacares) skin gelatine compared to mammalian gelatins. Food Hydrocolloids, 19: 221-229. open in new tab
 30. Choe E., Min D. B. (2006) Mechanisms and factors for edible oil oxidation. open in new tab
 31. Comprehensive Reviews of Food Science and Food Safety, 5: 169-186. open in new tab
 32. Coecke S., Balls M., Bowe G., Davis J., Cstraunthaler G., Hartung T., Hay R., Merten O., Price A., Schectman L., Stacey G., Stokes W. (2005) Guidance on good cell culture practice. A report of the second ECVAM task force on good cell culture practice. Alternatives to Laboratory Animals, 33: 261-287. open in new tab
 33. Coppola M., Djabourov M., Ferrand M. (2008) Phase diagram of gelatin plasticized by water and glycerol. Macromlecular Symposia 273: 56-65. open in new tab
 34. Costache M., Qu H., Ducheyne P., Devore D. (2010) Polymere-xerogel composites for controlled release wound dressings. Biomaterials, 31: 6336-6343. open in new tab
 35. Cuy J. L., Beckstead B. L., Brown C. D., Hoffman A. S., Giachelli C. M. (2003) Adhesive protein interactions with chitosan: Consequences for valve endothelial cell growth on tissue -engineering materials. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 67: 538-544. open in new tab
 36. Czechowska-Liszka M. (2006) Jakość olejów jadalnych dostarczonych na rynek krajowy przez Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" w Bielsku Białej. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 705: 37-44.
 37. da Fonseca L. S., Silveira R. P., Deboni A. M., Benvenutti E. V. T., Costa M. H., Guterres S. S., Pohlmann A. R. (2008) Nanocapsule-xerogel miroparticles containing sodium diclofenac: A new strategy to control the resease of drugs. International Journal of Pharmaceutics, 358: 292-295. open in new tab
 38. Dagani A., Auzzi A., Naas F., Megwez S. (2008) Effects of the oil and mucilage from flaxseed (Linum usitatissimum) on gastric lesions induced by ethanol in rats. open in new tab
 39. Libyan Journal of Medicine, 3: 166-169. open in new tab
 40. Dávalos A., Miguel, M., Bartolomé B., López-Fandiño R. (2004) Antioxidant activity of peptides derived from egg white proteins by enzymatic hydrolysis. Journal od Food Protection, 67: 1939-1944. open in new tab
 41. de Campos Vidal B., Mello M.L.S. (2011) Collagen type I amide I band infrared spectroscopy. Micron, 42: 283-289. open in new tab
 42. Dehghani F., Annabi N. (2011) Engineering porous scaffolds using gas-based techniques. Current Opinion in Biotechnology, 22: 661-666. open in new tab
 43. Dembczyński R., Jankowski T. (2004). Unieruchamianie komórek drobnoustrojów metodą kapsułkowania. Stan obecny i możliwości rozwoju tej metody. Żywność.
 44. Nauka. Technologia. Jakość. 4: 5-17. open in new tab
 45. Desai K. G. H., Jin Park H. (2005) Recent developments in microencapsulation of food ingredients. Drying Technology. An International Journal, 23: 1361-1394. open in new tab
 46. Deyl Z., Mikšík I. (2000) Advanced separation methods for collagen parent α-chains, their polymers and fragments. Journal of Chromatography B, 739: 3-31. open in new tab
 47. Dimida S., Demitri C., De Benedicti V. M., Scalera F., Gervaso F., Sannino A. (2015) open in new tab
 48. Genipin-cross-linked chitosan-based hydrogels: Reaction kinetics and structure- related characteristics. Journal of Applied Polymer Science, 132. open in new tab
 49. Dobarganes M. C., Velasco J. (2002) Analysis of lipid hydroperoxides. European Journal of Lipid Science and Technology, 104: 420-428. open in new tab
 50. Domian E., Wasak I. (2008) Microencapsulation of rapeseed oil based on spray drying method. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 58: 477-483.
 51. Doyle B. B., Bendit E. G., Blout E.R. (1975) Infrared spectroscopy of collagen and collagen-like polypeptides. Biopolymers, 14: 937-957. open in new tab
 52. Drozdowski B. (2007) Lipidy. Charakterystyka ogólna tłuszczów jadalnych. W: Chemia Żywności. Tom II. Sacharady, lipidy i białka. (ed. Sikorski Z. E.). Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 73-166.
 53. Dzięciął M., Przysławski J. (2013) Ocena wartości odżywczej i aktywności biologicznej wybranych olejów roślinnych dostępnych na rynku polskim w kontekście profilaktyki chorób dietozależnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 1: 20-26.
 54. Eckert E. (2013) Próba pozyskiwania bioaktywnych peptydów z żółtka jaja metodą hydrolizy enzymatycznej. Rozprawa doktroska. Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.
 55. Erich S. J. F., Laven J., Pel L., Huinink H. P., Kopinga K. (2006) Influence of catalyst type on the curing process and network structure of alkyd coatings. Polymer, 47: 1141-1149. open in new tab
 56. Espicom Business Intelligence, 2015. open in new tab
 57. Fallas J. A., Gauba V., Hartgerink J. D. (2009) Solution structure of an ABC collagen heterotrimer reveals a single-register helix stabilized by electrostatic interactions. Journal of Biological Chemistry, 284: 26851-9. open in new tab
 58. Fang Z., Bhandari B. (2010) Encapsulation of polyphenols -A review. Trends in Food Science & Technology, 21: 510-23. open in new tab
 59. Fitzmaurice S. D., Sivamani R. K., Isseroff R. R. (2011) Antioxidant therapies for wound healing: A clinical guide to currently commercially available products. open in new tab
 60. Skin Pharmacologyand Physiology, 24: 113-126. open in new tab
 61. Foegeding E. A., Laneir T. C., Hultin H. O. (1996) Characteristics of edible muscle tissues. W: Food chemistry. (ed. Fennema O. R.). Marcel Dekker Inc., New York, USA, 902-906.
 62. Frankel E. N. (2005) Lipid oxidation. 2 edition. Oily Press, California, USA. open in new tab
 63. Gades M.D., Stern J.S. (2002) Chitosan supplementation does not affect fat absorption In healthy males fed a high-fat diet, a pilot study. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorder, 26: 119-122. open in new tab
 64. Gades M.D., Stern J.S. (2004) Chitosan supplementation and fat absorption in men and woman. Journal of the Amierican Dietetic Associacion, 105: 72-77. open in new tab
 65. Gallardo G., Guida L., Martinez V., López M. C., Bernhardt D., Blasco R., Pedroza- Islals R., Hermida L. G. (2013) Microencapsulation of linseed oil by spry drying for functional food application. Food Research International, 52: 473-482. open in new tab
 66. Gaonkar A.G., Vasisht N., Khare A. R., Sobel R. (2014) Microencapsulation in the food industry: A practical implementation guide. Academic Press, USA.
 67. Gierszewska-Drużyńska M., Ostrowska-Czubenko J. (2007) Synteza i właściwości membran hydrożelowych na podstawie chitozanu i alginianu sodu. Polimery, 52: 517-523. open in new tab
 68. Głowacz A. (2014) Wykorzystanie skór z mechanicznego odskórzania łososi jako źródła oleju i żelatyny oraz opracowanie metody wytwarzania finalnego produktu w postaci mikrokapsułek. Rozprawa doktorska. Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 69. Gómez-Guillén M.C., López-Caballero M.E., López de Lacey A., Alemán A., Giménez B., Montero P. (2010) Antioxidant and antimicrobial peptide fractions from squid and tuna skin gelatin. W: Sea by-products as a real material: New ways of application. (ed. Le Bihan E. i Koueta N.) Transworld Research Network Signpost, Kerala, India, 89-115.
 70. Gorczyca G. (2015) Otrzymywanie i charakterystyka nowych biomateriałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej na bazie chitozanu, kolagenu i żelatyny.
 71. Rozprawa doktorska. Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 72. Gorczyca G., Tylingo R. (2011) Biopolimery w konstrukcji nowoczesnych materiałów medycznych o aktywności drobnoustrojowej. Cz. I. Biopolimerowe materiały medyczne -kolagen, chitozan. Polimery, 56: 709-715. open in new tab
 73. Gorczyca G., Tylingo R., Szweda P., Augustin E., Sadowska M., Milewski S. (2014) Preparation and characterization of genipin cross-linked porous chitosan-collagen- gelatin scaffolds using chitosan-CO 2 solution. Carbohydrate Polymers, 102: 901- 911. open in new tab
 74. Górska A., Krupa A. (2013) Mikroemulsje jako nośniki kwasów tłuszczowych omega-
 75. Medicina. Internacia. Revuo. 4: 211-219. open in new tab
 76. Gorzelanny C., Poppelmann B., Strozyk E., Moerschbacher B. M., Schneider S. W. (2007) Specific interaction between chitosan and matrix metalloprotease 2 decreases the invasive activity of human melanoma cells. Biomacromolecules, 8: 3035-3040. open in new tab
 77. Goy R. C., de Britto D., Assis O. B. G (2009) A Review of the antimicrobial activity of chitosan. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 19: 241-247. open in new tab
 78. Grajek W. (2004) Rola przeciwutleniaczy w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1: 3-11. open in new tab
 79. Gray J. I. (1978) Measurement of lipid oxidation: A review. Journal of the American Oil Chemists' Society, 55: 539-546. open in new tab
 80. Gupta P., Vermani K., Garg S. (2002) Hydrogels: from controlled release to pH- responsive drug delivery. Drug Discoveries & Therapeutics, 10: 569-578. open in new tab
 81. Heino J. (2007) The collagen family members as cell adhesion proteins. Bio Essays, 29: 1001-1010. open in new tab
 82. Helrich K. (1990) AOAC. W: Offcial methods of analysis. Virginia, USA. open in new tab
 83. Hennink W. E, van Nostrum C. F. (2002) Novel crosslinking methods to design hydrogels. Advanced Drug Delivery Review, 54: 13-36. open in new tab
 84. Heras A., Rodriguez N. M., Ramos V. M., Agullo E. (2001) N-methylene phosphonic chitosan: a novel soluble derivative. Carbohydrate Polymers, 44: 1-8. open in new tab
 85. Hęś M., Korczak J., Nogala-Kałucka M., Jędrusek-Golińska A., Gramza A. (2001) Przydatność przyspieszonych metod badania trwałości stabilizowanego oleju rzepakowego. Roślinny Oleiste. Tom XXII, 517-526.
 86. Holmes C., Wrobel J. S., MacEachern M. P., Boles B. R. (2013) Collagen-based wound dressings for the treatment of diabetes-related foot ulcers: A systematic review. open in new tab
 87. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 6: 17-29. open in new tab
 88. Holzer D. (1996) Gelatin production. US patent 5,484,888. open in new tab
 89. Hoyer B., Bernhardt A., Heinemann S., Stachel I., Meyer M., Gelinsky, M. (2012) Biomimetically mineralized salmon collagen scaffolds for application in bone tissue engineering. Biomacromolecules, 13: 1059-1066. open in new tab
 90. Huang Y. R., Shiau C. Y., Chen H. H., Huang B. C. (2011) Isolation and characterization of acid and pepsin-solubilized collagens from the skin of balloon fish (Diodon holocanthus). Food Hydrocolloids, 25: 1507-1513. open in new tab
 91. Hulmes D. J. S. (2008) Collagen diversity, synthesis and assembly. W: Collagen: structure and mechanics. (ed. Fratzl P.). Springer, Poczdam, Niemcy, 15-46. open in new tab
 92. Hwang J. K., Shin H. H. (2000) Rheological properties of chitosan solutions. Korea- Australia Rheology Journal, 12: 175-179.
 93. Hwang J. S., Kim J. N., Wee Y. J., Yun J. S., Jang H. G., Kim S. H., Ryu H. W. (2006) Preparation and characterization of melamine-formaldehyde resin microcapsules containing fragrant oil. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 11: 332-6. open in new tab
 94. Ikeda T., Ikeda K., Yamamoto K., Ishizaki H., Yoshizawa Y., Yanagiguchi K., Yamada S., Hayashi Y. (2014) Fabrication and characteristics of chitosan sponge as a tissue engineering scaffold. BioMed Research International, 2014: 1-8. open in new tab
 95. Iliewa D., Jivov B., Bogachev G., Petkov C., Penkov I., Dimitriev Y. (2001) Infrared and Raman spectra of Ga 2 O 3 -P 2 O 5 glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 283: 195-202. open in new tab
 96. Inoue H., Yoshioka T., Hotta Y. (1988) Membrane-associated phospholipase C of Drosophila retina. Journal of Biochemistry,103: 91-94. open in new tab
 97. Jao D., Xue Y., Medina J., Hu X. (2017) Review protein-based drug delivery materials. Materials, 10: 517. open in new tab
 98. Jayakumar R., Prabaharan M., Sudheesh Kumar P. T., Nair S.V., Tamura H. (2011) Biomaterials based on chitin and chitosan in wound dressing applications. Biotechnology Advances, 29: 322-337. open in new tab
 99. Jeena K., Liju V.B., Umadevi N.P., Kuttan R. (2014) Antioxidant, anti-inflammatory and antinociceptive properties of black pepper essential oil (Piper nigrum Linn). Journal of Essential Oil Bear Plants, 17: 1-12. open in new tab
 100. Karaca A. C., Nickerson M., Low N. H. (2013a) Microcapsule production employing chickpea or lentil protein isolates and maltodextrin: physicochemical properties and oxidative protection of encapsulated flaxseed oil. Food Chemistry, 139 :448- 57. open in new tab
 101. Karim A. A., Bhat R. (2009) Fish gelatin: properties, challenges and prospects as an alternative to mammalian gelatins. Food Hydrocolloids, 23: 563-576. open in new tab
 102. Kasaai M.R. (2010) Determination of the degree of N-acetylation for chitin and chitosan by various NMR spectroscopy techniques: A review. Carbohydrate Polymers, 79 :801-810. open in new tab
 103. Kato D., Shirakawa D., Polz R., Maenaka M., Takeo M., Negoro S., Niwa K. (2012). open in new tab
 104. Firefly inspired one-pot chemiluminescence system using n-propylphosphonic anhydride (T3P). Photochemical & Photobiological Sciences, 13: 1640-1645. open in new tab
 105. Kaushik P., Dowling K., Barrow C.J, Adhikari B. (2014) Microencapsulation of omega- 3 fatty acids: A review of microencapsulation and acharacterization methods. Journal of Functional Foods, 19: 868-881. open in new tab
 106. Kazimierska-Drobny K. (2011) Symulacja procesów chemo-mechanicznych w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modelu. Rozprawa doktorska.
 107. Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. open in new tab
 108. Kennedy J. F., Philipps G. (2001) Natural polymers for healing wounds. Recent Advances In Environmentally Compatible Polymers, 12: 425-429. open in new tab
 109. Kijeński J., Błędzki A. K., Jeziórska R. (2011) Odzysk i recykling materiałów polimerowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 110. Kim G.H., Ahn S.H., Yoon H., Kim Y.Y., Chun W. (2009) A cryogenic direct-plotting system for fabrication of 3D collagen scaffolds for tissue engineering. Journal of Material Chemistry, 19: 8817-8823. open in new tab
 111. Kim S. K., Byun H.G., Park P.J.,Shahidi F. (2001) Angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides purified from bovine skin gelatin hydrolysate. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49: 2992-2997. open in new tab
 112. Kołodyńska D., Franus D. (2016) Kompozyty chitozanowo-zeolitowe otrzymywane na bazie popiołów lotnych do usuwania metali ciężkich. Zeszyty Naukowe. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, Kraków, 95: 145-156.
 113. Kołodziejska I., Kaczorowski K., Pietrowska B., Sadowska M. (2004) Modification of properties of gelatin from the skins of Baltic cod (Gadus morhua) with transglutaminase. Food Chemistry, 86: 203-209. open in new tab
 114. Kołodziejska I., Skierka E., Sadowska M., Kołodziejski W., Niecikowska C. (2008) Effect of extracting time and temperature on yield of gelatin from different fish offal. Food Chemistry, 107: 700-706. open in new tab
 115. Kong M., Chen X. G., Xing K., Park H. J. (2010) Antimicrobial properties of chitosan and mode of action: A state of the art review. International Journal of Food Microbiology, 144: 51-63. open in new tab
 116. Kontturi L. S., Yliperttula M., Toivanen P., Määttä A., Määttä A. M., Urtti A. (2011) A laboratory-scale device for the straightforward production of uniform, small sized cell microcapsules with long-term cell viability. Journal of Controlled Release, 152: 376-381. open in new tab
 117. Kotowski W. (2008) Catalytic membrane reactors. Ecological Chemistry and Engineering S, 15: 43-60. open in new tab
 118. Kowalski Z., Banach M., Makara A. (2011) Otrzymywanie białka niskotemperaturowego mocno żelującego (żelatyny) metodami chemicznymi. open in new tab
 119. Chemik, 65: 1085-1092.
 120. Kozłowska J., Sionkowska A., Skopińska-Wiśniewska J., Piechowicz K. (2015) Norther pike (Esox lucius) collagen: Extraction, characterization and potential application. International Journal of Biological Marcromolecules, 81: 220-227. open in new tab
 121. Krishnamoorthi J., Ramasamy P., Shanmugam V., Shanmugam A. (2017) Isolation and partial characterization of collagen from outer skin of Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) from Puducherry coast. Biochemistry and Biophysics Report, 10: 39-45. open in new tab
 122. Krochta J. M., De Mulder-Johnston C. (1997) Edible and biodegradable polymer films: Challenges and opportunities. Food Technology, 51: 61-74.
 123. Kruszewski B., Fafara P., Ratusz K, Obiedziński M. (2013) Ocena pojemności przeciwutleniającej i stabilności oksydacyjnej wybranych olejów roślinnych.
 124. Zeszyty Problemowe Postępów Rolniczych, 572 : 43-52. open in new tab
 125. Kumar K. S. S., Swaroop T. R., Harsha K. B., Narasimhamurthy K. H., Rangappa K. S. (2012) T3P-DMSO mediated one pot cascade protocol for the synthesis of 4- thiazolidinones from alcohols. Tetrahedron Letters, 53: 5619-5623.
 126. Kumar R., Isloor A. M., Ismail A. F., Matsuura T. (2013) Synthesis and characterization of novel water soluble derivative of chitosan as an additive for polysulphone ultrfiltration membrane. Journal of Membrane Science, 440: 140-147. open in new tab
 127. Kumirska J., Czerwicka M., Kaczyński Z., Bchowska A., Brzozowski K., Thoeming J., Stepnowski P. (2010) Application of spectroscopic methods for structural analysis of chitin and chitosan. Marine Drugs, 29: 1567-636. open in new tab
 128. Kumzerov Y., Vakhrushev S. (2003) Nanostructures within porous materials. W: Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. (ed. Nalwa H.). American Science Publishers, California, USA. open in new tab
 129. Kurzej E., Stec M., Pawłowska-Góral K., Maciejewska-Paszek I., Pawlik M. Wpływ szuszonego rozmarynu na peroksydację lipidów wybranych olejów jadalnych.
 130. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 5: 11-14. open in new tab
 131. Laemmli U. K. (1970) Cleavage of structural proteins during assmbly of the head of bacteriophage 4. Nature, 227: 680-685. open in new tab
 132. Larsen M. (2009) Salmon farming industry handbook. Marine Harvest.
 133. Lasoń E., Ogonowski J. (2010) Kapsułkowanie -metoda immobilizacji materiałów bioaktywnych. LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, 1: 29-35.
 134. Leffler C. C., Müller B. W. (2000) Influence of the acid type on the physical and drug liberation properties of chitosan-gelatin sponges. International Journal of Pharmaceutics, 25: 229-237. open in new tab
 135. Levi-Polyachenko N., Jacob R., Day C., Kuthirummal N. (2016) Chitosan wound dressing with hexagonal silver nanoparticles for hyperthermia and enhanced delivery of small molecules. Colloids and Surfaces B: Biointerface, 142: 315-324. open in new tab
 136. Li C., Yu D. G., Williams G. R., Wang Z. H. (2014) Fast-dissolving core-shell composite microparticles of quercetin fabricated using a coaxial electrospray process. PLoS One 9: e92106. open in new tab
 137. Liu H. Y., Li D, Guo S. D. (2007) Studies on collagen from the skin of channel catfsh (Ictalurus punctaus). Food Chemistry, 101: 621-625. open in new tab
 138. Liu H., Li D., Guo S. (2008) Rheological properties of channel catfish (Ictalurus punctaus) gelatine from fish skins preserved by different methods. LWT-Food Science and Technology, 41: 414-419. open in new tab
 139. Liu X. M., He J., Liu S. Y., Chen J. F., Le Y. (2014) A novel method for the preparation of electrophoretic displaymicrocapsules. Materials Science and Engineering B, 185: 94-98. open in new tab
 140. Makareviciene V., Janulis P. (1999). Analiza jakości olejów jadalnych oraz obowiązkowe wymagania. Tłuszcze jadalne, 34: 15-32.
 141. Małecka M., Rudzińska M., Pachołek B., Wąsowicz E. (2003) The effect of raspberry, black currant and tomato seeds extracts on oxyphytosterol formation in peanuts. Polish Journal Of Food And Nutrition Sciences, 12: 49-53.
 142. Malinowska-Pańczyk E., Staroszczyk H., Gottfried K., Kołodziejska I., Wojtasz-Pająk A. (2015) Antimicrobial properties of chitosan solutions,chitosan films and gelatin-chitosan films. Polimery, 60: 735-741. open in new tab
 143. Mania S. (2013) Microcapsules and their applications in pharmaceutical and food industry. PhD Interdisciplinary Journal, 2: 71-75. open in new tab
 144. Mania S., Tylingo R. (2016) Wpływ zmiennych procesu kapsułkowania współosiowego na stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego. Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., Lublin, 198-209.
 145. Manirakiza P., Covaci A., Schepens P. (2001) Comparative study on total lipid determination using Soxhlet, Roese-Gottlieb, Bligh and Dyer, and modified Bligh and Dyer extraction methods. Journal of Food Composition and Analysis, 14: 93- 100. open in new tab
 146. Manu B. T., Prasada Rao U. J. S. (2011) Role of peroxidase and H 2 O 2 in cross-linking of gluten proteins. Journal of Food Biochemistry, 35: 1695-1702. open in new tab
 147. Masuda M. (2011) Microencapsulation of Pesticides for Controlling Release from Coatings, PhD Thesis, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
 148. Masuelli M. A. (2014) Mark-Houwink parameters for aqueous-soluble polymers and biopolymers at various temperatures. Journal of Polymer and Biopolymer Physics Chemistry, 2: 37-43.
 149. McClung G., Frankenberger W. T. (1988) Comparison of reverse-phase high performance liquid chromatographic methods for precolumn-derivatized amino acids. Journal of Liquid Chromatography, 11: 613-646. open in new tab
 150. Mińkowski K., Grześkiewicz S., Jerzewska M. (2011) Ocena wartości odżywczej olejów roślinnych o dużej zawartości kwasów linolenowych na podstawie składu kwasów tłuszczowych, tokoferoli i steroli. ŻYWNOŚĆ. Nauka, Technologia. Jakość, 2: 124-135. open in new tab
 151. Moreno-Vásquez M. J, Valenzuela-Buitimea E. L., Plascencia-Jatomea M., Encinas- Encinas J. C., Rodríguez-Félix F., Sánchez-Valdes S., Rosas-Burgos E. open in new tab
 152. C., Ocaño-Higuera V. M., Graciano-Verdugo A. Z. (2017) Functionalization of chitosan by a free radical reaction: Characterization, antioxidant and antibacterial potential. Carbohydrate Polymers, 2: 117-127.
 153. Mroziński A. (2009) Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz.
 154. Muyonga J. H., Cole C. G. B., Duodu K. G. (2004) Extraction and physicochemical characterisation of Nile perch (Lates niloticus) skin and bone gelatin. Food Hydrocolloids, 18: 581-592. open in new tab
 155. Muzzarelli R. A. A. (2009) Chitins and chitosans for the repair of wounded skin. Carbohydrate Polymers, 76: 167-182. open in new tab
 156. Nagai T., Suzuki N., Nagashima T. (2008) Collagen from common minke whale (Balaenoptera acutorostrata) unesu. Food Chemistry, 111: 296-301. open in new tab
 157. Nazzaro F., Orlando P., Fratianni F., Coppola R. (2012) Microencapsulation in food science and biotechnology. Current Opinion in Chemical Biology, 23: 182-186. open in new tab
 158. Neau S. H., Goskonda S. R., Upadrashta S. M., Thies C. A., Tripp S. I. (1993) Encapsulation of a volatile oil by ionic gelation of alginate. American Journal of Pharmaceutical Education, 57: 126-129.
 159. Ninan G., Joseph J., Aliyamveettil Z. A. (2014) A comparative study on the physical, chemicaland functional properties of carp skin and mammalian gelatins. Journal of Food Science and Technology, 51: 2085-2091. open in new tab
 160. Obara K., Ishihara M., Ishizuka T., Fujita M., Ozeki Y., Maehara T., Saito Y., Yura H., Matsui T., Hattori H., Kikuchi M., Kurita A. (2003) Photo-crosslinkable chitosan hydrogel containing fibroblast growth factor-2 stimulates wound healing in healing-impaired mice. Biomaterials 24: 3437-3444. open in new tab
 161. Olędzka E., Sobczak M., Kołodziejski W. L. (2007) Polimery w medycynie -przegląd dotychczasowych osiągnięć. Polimery, 52: 795 -803. open in new tab
 162. Ostrowska-Czubenko J., Pieróg M., Gierszewska M. (2016) Modyfikacje chitozanu - krótki przegląd. Widomości chemiczne, 70: 657-679.
 163. Oszust M., Barczak M., Dąbrowski A. (2012) Mezoporowate materiały krzemionkowe -charakterystyka i zastosowanie. W: Adsorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko. (ed. Ryczkowski J.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 53-67.
 164. Pachołek B., Sielicka M., Doleba A., Kałużny M., Błaszkowska M., Kołak M. (2014) Wpływ dodatku oleju z owoców rokitnika na stabilność oksydatywną i pożądalność konsumencką oleju lnianego. Zeszyty Naukowe. Akademia Morska, Gdynia. 86: 231-236.
 165. Pamfil, D., Nistor, M. T. and Vasile, C. (2015) Collagen-based materials for pharmaceutical applications. W: Handbook of polymers for pharmaceutical technologies: Biodegradable polymers. (ed. Thakur V. K. i Thakur M. K.). open in new tab
 166. Pariente J. L., Kim B. S., Atala A. (2001) In vitro biocompatibility assessmentof naturally derived and synthetic biomaterials using normal humanurothelial cells. Journal of Biomedical Materials Reearch, 55: 33-39. open in new tab
 167. Piątkowski M., Bogdał D., Radomski P., Jarosiński A. (2010) Wykorzystanie chemicznie modyfikowanego chitozanu w sorpcji jonów metali. Czasopismo Techniczne. Chemia, 10: 257-266.
 168. Pielesz A. (2009) Elektroforeza w octanie celulozy CAE w badaniach komercyjnych alginianowych opatrunków aktywnych. Wydział Nauk o Materiałach i
 169. Środowisku, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.
 170. Pluta J., Karolewicz B. (2004) Hydrogels: properties and applications in the technology of drug form. The characeristic hydrogels. Polimery w Medycynie, 34: 3-19.
 171. Poshadri A., Kuna A. (2010) Microencapsulation technology: A review. Journal of Research ANGRAU, 38: 86-102. open in new tab
 172. Privalov P. L. (1982) Stability of proteins. Proteins which do not present a single cooperative system. Advances in Protein Chemistry, 35: 1-104. open in new tab
 173. Przybysz M. A., Szterk A., Zawiślak M., Dłużewska E. (2014) Wpływ procesu mikrokapsułkowania i dodatku przeciwutleniaczy na stabilność oleju rybnego. open in new tab
 174. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2: 123-138. open in new tab
 175. Puoci F., Iemma F., Curcio M., Parisi O. I., Cirillo G., Spizzirri U. G., Picci N. (2008) Synthesis of methacrylic-ferulic acid copolymer with antioxidant properties by single-step free radical polymerization. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56: 10646-10650. open in new tab
 176. Raafat D., von Bargen K., Haas A., Sahl H. G. (2008) Insights into the mode of action of chitosan as an antibacterial compound. Applied and Environmental Microbiology, 74: 3764-3773. open in new tab
 177. Rabea E. I., Badawy M. E.-T., Stevens C. V., Smagghe G., Steurbaut W. (2003) Chitosan as antimicrobial agent: applications and mode of action. Biomacromolecules 4: 1457-1465. open in new tab
 178. Ravi Kumar M. N. V. (2000) A review of chitin and chitosan applications. Reactive and Functional Polymers, 46: 1-27.
 179. Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C. (1999) Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free radical biology and medicine, 26: 1231-1237. open in new tab
 180. Renken A., Hunkeler D. (1998) Microencapsulation: A review of polymers and technologies with a focus on bioartificial organs. Polimers, 43: 530-539. open in new tab
 181. Rinaudo M. (2006) Chitin and chitosan: Properties and applications. Progress in Polymer Science, 31: 603-632. open in new tab
 182. Rinaudo M. (2008) Main properties and current applications of some polysaccharides as biomaterials. Polymer International, 57: 397-430. open in new tab
 183. Rodziewicz-Motowidło, S., Śladewska A., Mulkiewicz E., Kołodziejczyk A., Aleksandowicz A., Miszkiewicz J., Stepnowski P. (2008). Isolation and characterization of a thermally stable collagen preparation from the outer skin of the silver carp Hypophthalmichthys molitrix. Aquaculture, 285: 130-134. open in new tab
 184. Rouget M. C. (1859) Des substances amylacées dans les tissus des animaux, spécialement des Articulés (chitine). Comptes Rendus Chimie, 48: 792-795.
 185. Rouquero J., Avnir D., Fairbridge C.W., Everett D.H., Haynes J.M., Pernicone N., Ramsay J. D. F., Sing K. S. W. and Unger K. K. (1994) Physical and biophysical chemistry division commision on colloid and surface chemistry including catalysis. Pure and Applied Chemistry, 6: 1739-1758. open in new tab
 186. Roy S., Khanna S., Nallu K., Hunt T. K., Sen C. K. (2006) Dermal wound healing is subject to redox control. Molecular Therapy, 13: 211-220. open in new tab
 187. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 91, poz. 525) open in new tab
 188. Rubilar M., Morales E., Saez R., Acevedo F., Palma B., Villarroel M., Shene C. (2012a). Polyphenolic fractions improve the oxidative stability of microencapsulated linseed oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114: 760-71. open in new tab
 189. Rutkowski A. (1999) Żelatyna. Właściwości -Technologia -Użytkowanie.
 190. Wydawnictwo APEKS, Konin.
 191. Sadowska A., Żebrowska-Krasuska M., Świderski F. (2012) Przeciwutleniacze w żywności. Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, 2:100-104.
 192. Sadowska M. (1992) Kolagen mięsa: budowa, oznaczanie i właściwości funkcjonalne.
 193. Rozprawa habilitacyjna. Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 194. Sadowska M., Kołodziejska I. (2005) Optimisation of conditions for precipitation of collagen from solution using κ-carrageenan. Studies on collagen from the skin of Baltic cod (Gadus morhua). Food Chemistry, 91: 45-49. open in new tab
 195. Sadowska M., Kołodziejska I., Niecikowska C. (2003) Isolation of collagen from the skin of Baltic cod (Gadus morhua). Food Chemistry, 81: 257-262. open in new tab
 196. Sagiri S.S., Anis A., Pal K. (2016) A review on encapsulation of vegetable oils: strategies, preparation methods and applications, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 55: 291-311. open in new tab
 197. Saiga A., Tanabe S., Nishimura T. (2003) Antioxidant activity of peptidesobtained from porcine myofibrillar proteins by protease treatment. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51: 3661-3667. open in new tab
 198. Saleeb F. Z., Arora V. K. US5972395, 26.10.1999. open in new tab
 199. Samotyja U., Urbanowicz A. (2005) Przeciwutleniające właściwości handlowych ekstraktów z rozmarynu. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2: 184-192. open in new tab
 200. Sandoval-Castilla O., Lobato-Calleros C., Garcia-Galindo H.S., Alvares-Ramirez J., Vernon-Carter E.J. (2010) Textural properties of alginate-pectin beads and survivability of entrapped Lb. Casei in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. Food Research International, 43: 111-117. open in new tab
 201. Sanguansri L., Day L., Shen Z. P., Fagan P., Weerakkody R., Cheng L. J., Rusli J., open in new tab
 202. Augustin M. A. (2013) Encapsulation of mixtures of tuna oil, tributyrin and resveratrol in a spray dried powder formulation. Food & Function, 4: 1794-802.
 203. Sano M., Hosoya O., Taoka S., Seki T., Kawaguchi T., Sugobayashi K., Juni K., Morimoto Y. (1999) Relationship between solubility of chitosan in alcoholic solution and it's gelation. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 47: 1044-1046. open in new tab
 204. Schrieber R., Gareis H. (2007) Gelatine handbook. Theory and industrial practice. open in new tab
 205. Weinhem Wiley-VCH GmbH & C, Niemcy. open in new tab
 206. Scrimgeour C. (2005) Chemistry of fatty acids. Bailey's industrial oil and fat products. 1:1. Scottish Crop Research Institute, Dundee, Scotland. open in new tab
 207. Sebti I., Martial-Gros A., Carnet-Pantiez A., Grelier S., Coma V. (2005) Chitosan polymer as bioactive coating and film against Aspergillus niger contamination. Journal of Food Science, 70: 100-104. open in new tab
 208. See S. F., Ghassem M., Mamot S., Babji A. S. (2015) Effect of different pretreatments on functional properties of African catfish (Clarias gariepinus) skin gelatin. Journal of Food Science and Technology, 52: 753-762. open in new tab
 209. Sellimi S., Younes I., Ayed H. B., Maalej H., Montero V., Rinaudo M., Dahia M., Mechichi T., Hajji M., Nasri M. (2015) Structural, physicochemical and atioxidant properties of sodium alginate isolated from a Tunisian brown seaweed. International Journal of Biological Macromolecules, 72: 1358-1367. open in new tab
 210. Senaratne L. S., Park P. J., Kim S. K. (2006) Isolation and characterization of collagen from brown backed toadfish (Lagocephalus gloveri) skin. Bioresource Technology, 97: 191-197. open in new tab
 211. Shahidi F., Synowiecki J. (1991) Isolation and characterization of nutrients and value- added products from snow crab (Chinoecetes) and shrimp (Pandalus borealis) processing discards. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39: 1527-1532. open in new tab
 212. Shelke N. B., James R., Laurencin C. T., Kumbar S. G. (2014) Polysaccharide biomaterials for drug delivery and regenerative engineering. Polymers for advanced technologies, 25: 448-460. open in new tab
 213. Shen X., Nagai N., Murata M., Nishimura D., Sugi M., Munekata M. (2008) Development of salmon milt DNA/salmon collagen composite for wound dressing. Journal of Material Science: Material Medicine, 19: 3473-3479. open in new tab
 214. Shoulders M. D., Raines R. T. (2009) Collagen structure and stability. Annual Review of Biochemistry, 78: 929-958. open in new tab
 215. Shoulders M. D., Raines R. T. (2009) Collagen structure and stability. Annual Review of Biochemistry,78: 929-958. open in new tab
 216. Sielicka M. M. (2014) Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutlenających w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno. Rozprawa doktorska. Wydział Towaroznawstwa. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań.
 217. Sikorski Z. E. (1994) Charakterystyka białek głównych surowców żywnościowych. W: Chemia żywności. (ed. Sikorski Z. E.). Wydawnictwo Naukowo-Technicze, Warszawa, 47-95.
 218. Sikorski Z. E. (2013) Chemia Żywności. Tom II. Sacharady, lipidy i białka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 219. Silva Júnior Z. S., Botta S. B., Ana P.A., França C. M., Fernandes K. P. S., Mesquita- Ferrari R. A., Deana A., Bussadori S. K. (2015) Effect of papain-based gel on type I collagen-spectroscopy applied for microstructural analysis. Scientific Reports, 5: 11448. open in new tab
 220. Silverstein R. M, Webster F. X., Kiemle D. J. (2007) Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 221. Simsek-Ege F. A., Bond G. M., Stringer J. (2003) Polyelectrolye complex. Formation between alginate and chitosan as a function of pH. Journal of Applied Polymer Science, 88: 346. open in new tab
 222. Singh A.V. (2011) Biopolymers in drug delivery: A review. Pharmacologyonline 1, 666-674.
 223. Skierka E. (2008) Opracowanie optymalnych parametrów odzyskiwania białek z kręgosłupów dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) oraz fizykochemiczna charakterystyka produktów. Rozprawa doktorska. Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 224. Skierka E., Sadowska M. (2007) The influence of different acid and pepsin on the extractability of collagen from the skin of Baltic cod (Gadus morhua). Food Chemistry, 105: 1302-1306. open in new tab
 225. Śledziński T., Kwaśniewska D., Zieliński R. (2013) Aktywność przeciwrodnikowa piwa. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94: 648-652.
 226. Soliman E. A., El-Moghazy A. Y., El-Din M. S. M., Massoud M. A. (2013) Microencapsulation of essential oils within alginate: formulation and in vitro open in new tab
 227. Staroszczyk H., Pielichowska J., Sztuka K., Stangret J., Kołodziejska I. (2012) Molecular and structural characteristics of cod gelatin films modified with EDC and TGase. Food Chemistry, 130: 335-345. open in new tab
 228. Staroszczyk H., Sztuka K., Wolska J., Wojtasz-Pająk A., Kołodziejska I. (2014) Interactions of fish gelatin and chitosan in uncrosslinked and crosslinked with EDC films: FT-IR study. Spectrochimic Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 117: 707-712. open in new tab
 229. Struszczyk M. H. (2002) Chitin and chitosan. Part I. Properties and production. Polimery, 47: 316-325. open in new tab
 230. Suárez H., Gaitán O., Díaz C. (2015) Microstructural and physicochemical analysis of collagen in intramuscular pin bones of Bocachico fish (Prochilodus sp.). Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 28: 188-196. open in new tab
 231. Subramanian R., Nandini K. E., Sheila P. M, et al. (200) Membrane processinf used frying oils. Journal of the Americal Oil Chemist Society, 77: 323-328. open in new tab
 232. Sudarshan N. R., Hoover D. G., Knorr D. (1992) Antibacterial action of chitosan. Food Biotechnology, 6: 257-272. open in new tab
 233. Szabo N. J., Matulka R. A., Marone P. A., Bauter M. R., Chan T., Franklin S., Carney J. R., McQuaid S. L., Rakitsky W., Green R., Licari P. (2014) Safety evaluation of oleic-rich triglyceride oil produced by a heterotrophic microalgal fermentation process. Food Chemistry and Toxicology, 65: 301-11. open in new tab
 234. Szajek A., Borowska J. (2004) Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 4: 5-28. open in new tab
 235. Tańska M., Rotkiewicz D., Ambrosewicz M. (2011) Porównanie trwałości tłoczonych na zimno olejów lnianego i rzepakowego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3: 521-527. open in new tab
 236. Thakur G., Mitra A., Basak A. (2011) Genipin crosslinked drug-gelatin composite for drug transport and cytocompatibilty. Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, 23: 1-6. open in new tab
 237. Thakur V. K., Thakur M. K. (2016) Handbook of sustainable polymers: Processing and applications. CRC Press, USA. open in new tab
 238. Thuy L. T. M., Okazaki E., Osako K. (2014) Isolation and characterization of acid- soluble collagen from the scales of marine fishes from Japan and Vietnam. Food Chemistry, 149: 264-270.
 239. Tian X., Yi L. J., Ma L., Zhang L., Song G. M., Wang Y. (2014) Effects of honey dressing for the treatment of DFUs: A systematic review. International Journal of Nursing Sciences, 1: 224-231. open in new tab
 240. Tiğh R. S., Karakecili A. (2007) In vitro characterization of chitosan scaffolds: influence ofcomposition and deacethylation degree. Journal of Material Science: Materials and Medicine, 18: 1665-1674.
 241. Tylingo R., Gorczyca G., Mania S., Szweda P., Milewski S. (2016) Preparation and characterization of porous scaffolds form chitosan-collagen-gelatin composite. Reactive and Functional Polymers, 103: 131-140. open in new tab
 242. Tylingo R., Mania S., Panek A., Piątek R., Pawłowicz R. (2016) Isolation and characterization of acid soluble collagen from the skin of Afican catfish (Clarias gariepinus), Salmon (Salmo salar) and Baltic cod (Gadus morhua). Journal of Biotechnology and Biomaterials, 6: 234. open in new tab
 243. Tylingo R., Mania S., Szwacki J. (2016) A novel method for drop in drop edible oils encapsulation with chitosan using a coaxial technique. Reactive and Functional Polymers, 100: 64-72. open in new tab
 244. Tyliszczak B., Pielichowski K. (2007) Charakterystyka matryc hydrożelowych - zastosowania biomedyczne superabsorbentów polimerowych. Czasopismo Techniczne. Chemia, 31: 159-167. open in new tab
 245. Tynek M., Kołodziejska I., Pawłowicz R., Głowacz A., Martysiak-Żurowska D., Malinowska-Pańczyk E.,Kasprzak J., Malek J.Sposób otrzymywania oleju rybnego z odpadów ryb tłustych, zwłaszcza łososia. Zgłoszenie patentowe Nr 392002 z dnia 29.07.2010.
 246. Uragami T., Tokura S. (2010) Material science of chitin and chitosan. Springer, 51-79. open in new tab
 247. Verlee A., Mincke S., Stevens C. V. (2017) Recent developments in antibacterial and antifungal chitoan and its derivatives. Carbohydrate Polymers, 164: 268-283. open in new tab
 248. Surewicz W. K., Mantsch H. H. (1988) New Insight into Protein Secondary Structure from Resolution Enhanced Infrared Spectra. Biochimica et Biophysica Acta, 952: 115-130. open in new tab
 249. Wainewright F. W. (1977) Physical tests for gelatin and gel products. W: The science and technology of gelatins. (ed. Ward A. G., Courts A.). Academic Press, Londyn, UK, 507-531.
 250. Wang C. C., Su C. H., Chen J. P., Chen C. C. (2009) An enhancement on healing effect of wound dressing: Acrylic acid grafted and gamma-polyglutamic acid/chitosan immobilized polypropylene non-woven. Materials Science and Engineering: C, 29: 1715-1724. open in new tab
 251. Waraho T., McClements S. J., Decker E. A. (2011) Impact of free acid concentration and structure on lipid oxidation in oil-in-water emulsions. Food Chemistry, 129: 854-859. open in new tab
 252. Waszkiewicz-Robak B., Świderski F. (2001) Hydrokoloidy pochodzenia roślinnego jako zamienniki żelatyny. Bezpieczna Żywność, 1: 31-37.
 253. Wen Y., Ramos Gallego M., Feldskov Nielsen L., Jorgensen L., Horn Mřller E., Mřrck Nielsen H. (2013) Design and characterization of core-shell mPEG-PLGA composite microparticles for development of cell-scaffold constructs. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 85: 87-98. open in new tab
 254. Winter G. D. (1962) Formation of the scab and the rate of epithelisation of superficial wounds in the skin of the young domestic pig. Nature, 193: 293-294. open in new tab
 255. Wroniak M., Krygier K., Kaczmarczyk M (2008) Comparison of the quality of cold pressed and virgin rapeseed oils with industriallyobtained oils. PolishJournal of Food and Nutrition Sciences, 1: 85-89.
 256. Wroniak M., Kwiatkowska M., Krygier K. (2006) Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2: 46-58. open in new tab
 257. Wu J., Li Z., Yuan X., Wang P., Liu Y., Wang H. (2011) Extraction and isolation of type I, III and V collagens and their SDS-PAGE analyses. Transactions of Tianjin University, 17: 111. open in new tab
 258. Wybór W., Zaborski M. (2000) Budowa i właściwości kolagenu oraz żelatyny. Polimery, 45: 10-21. open in new tab
 259. Yan M., Li B., Zhao X., Ren G., Zhuang Y., Hou H., Zhang X., Chen L., Fan Y. (2008) Characterization of acid-soluble collagen from the skin of walleye polloc (Theragra chalcogramma). Food Chemistry, 107: 1581-1586. open in new tab
 260. Yang B., Li X., Shi S., Kong X., Guo G., Huang M., Luo F., Wei Y., Zhao X., Qian Z. (2010) Preparation and characterization of a novel chitosan scaffold. open in new tab
 261. Carbohydrate Polymers, 80: 860-865. open in new tab
 262. Yang D., Guo S., Qiao J., Nie J. (2011) Investigation on the preparation and application of chitosan/alginate microcapsules. Journal of Controlled Release, 152: 71-72. open in new tab
 263. Yen M. T., Tseng Y. H., Li R. C., Mau J. L. (2007) Anioxidant properties of fungal chitosan from shitake stripes. LWT-Food Science and Technology, 40: 255-261. open in new tab
 264. Yen M. T., Yang J. H., Mau J. L. (2008) Anioxidant properties of chitosan from crab shells. Carbohydrate Polymers, 74: 840-844. open in new tab
 265. Zargar V., Asghari M., Dashti A. (2015) A review on chitin and chitosan polymers: structure, chemistry, solubility, derivatives, and applications. ChemBioEng Reviews, 2: 1-24. open in new tab
 266. Zawirska-Wojtasik R. (2005) Aromaty, barwniki, konserwanty -perspektywy stosowania. Przemysł Spożywczy, 59: 3-8.
 267. Zhang Y., Liu W., Li G., Shi B., Miao Y., Wu X. (2007) Isolation and partial characterization of pepsin-soluble collagen from the skin of grass carp (Centopharyngodon idella). Food Chemistry, 103: 906-912. open in new tab
 268. Żelaszczyk D., Waszkielewicz A, Manora H. (2012) Kolagen -struktura oraz zastosowanie w kosmetologii i medycynie estetycznej. Estetologia Medyczna i Kosmetyczna, 2: 14-20. open in new tab
 269. Żelechowska E., Sadowska M., Turk M. (2010) Isolation and some properties of collagen from the backbone of Baltic cod (Gadus morhua). Food Hydrocolloids, 24: 325-329. open in new tab
 270. Akty prawne i normy BS-EN ISO 109330-12:2004. Biological evaluation of medical devides. Part 12. Sample preparation and reference materials. open in new tab
 271. Codex Standard 19-1981 Codex Standard for edible fats and oils not covered by individual standards, 2013. open in new tab
 272. Dyrektywa Komisji 2010/67/UE z dnia 20 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące.
 273. Farmakopea polska VII. Tom I. (2006) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Warszawa.
 274. Japan Food Chemical Research Foundation, 2011. open in new tab
 275. JIS L 1902 Wound dressings with antimicrobial properties ─Requirements and test methods for determining bactericidal activity of antimicrobial wound care dressings Korean Food and Drug Administration, 2011.
 276. PN-75/A-04018. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko. open in new tab
 277. PN-A-86908: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -Rafinowane oleje roślinne.
 278. PN-EN ISO 660: 2010. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 279. PN-EN ISO 6885: 2016-04. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby anizydynowej.
 280. PN-EN 13726-1: 2005. Metody badania bezpośrednich opatrunków ran. Część 1. Aspekty dotyczące chłonności.
 281. PN-EN ISO 10993-5: 2009 . Biologiczna ocena wyrobów medycznych. Część 5. Badania cytotoksyczności in vitro. open in new tab
 282. PN-EN 13726-1: 2005. Metody badania bezpośrednich opatrunków ran --Część 1: Aspekty dotyczące chłonności
 283. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.
 284. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011r. Nr 91, poz. 525). open in new tab
 285. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001. open in new tab
 286. Tab. 26. Zmiany oksydacyjne oleju rzepakowego przechowywanego w temperaturze 40°C w postaci kapsułek chitozanowych, alginianowych oraz w postaci niezakapsułkowanej. Wartości w poszczególnych kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się znacząco (p<0,05, n=3) …………….....… 136
 287. Tab. 27. Zmiany oksydacyjne oleju lnianego przechowywanego w temperaturze 40°C w postaci kapsułek chitozanowych, alginianowych oraz w postaci niezakapsułkowanej. Wartości w poszczególnych kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się znacząco (p<0,05, n=3) …......................... 137
 288. Tab. 28. Skład kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego i wysokolinolenowego oleju lnianego (Tańska i in., 2011) …...............................................................…………………….......…………...… 139 open in new tab
 289. Tab. 29. Zmiany oksydacyjne olejów rzepakowego i lnianego z dodatkiem przeciwutleniacza, przechowywanych w temperaturze 40°C w postaci kapsułek chitozanowych, alginianowych oraz w postaci niezakapsułkowanej. Wartości w poszczególnych kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się znacząco (p<0,05, n=3)......................................................................................….…...… 141
 290. Rys. 1. Rodzaje struktur możliwych do uzyskania za pomocą dostępnych metod kapsułkowania. Mikrokapsułka: A -z wyodrębnionym rdzeniem i ścianą, B -z nieregularnym kształtem rdzenia, C -wielordzeniowa, D -z wielowarstwową ścianą (płaszczem), E -mikrosfera (Mania, 2013).......…………………………………………………………………………………............12
 291. Rys. 2. Porównanie budowy celulozy, chityny i chitozanu (Rinaudo, 2006) ……....………………….... 14
 292. Rys. 3. Fragment łańcucha cząsteczki alginianu (Dembczyński i Jankowski, 2004) ……........………... 18
 293. Rys. 4. Schemat tworzenia się struktury typu egg-box (Boguń, 2010) ………………………………..... 19
 294. Rys. 5. Wzór chemiczny cząsteczki bezwodnika kwasu N-propylofosfonowego (T3P) ……….......…... 32
 295. Rys. 6. Schemat mechanizmu autooksydacji (Sikorski, 2013) …………………………….....……...
 296. ….. 35 open in new tab
 297. Rys. 7. Schemat ideowy procesu otrzymywania kolagenu ze skór rybich (Sadowska, 2003) …….…..... 53
 298. Rys. 8. Schemat ideowy procesu otrzymywania żelatyny ze skór rybich (Kołodziejska i in., 2008) .….. 54
 299. Rys. 9. Elektroforetyczna charakterystyka uzyskanych białek kolagenowych wyizolowanych z rybich skór (1 -Sum afrykański, 2 -Łosoś, 3 -Dorsz, 4 -Wzorzec masy cząsteczkowej) ..
 300. …..................…..… 83 open in new tab
 301. Rys. 10. Widma FTIR kolagenów otrzymanych z rybich skór (A -sum afrykański, B -łosoś, C -dorsz). ……………………………………………………………………….........………………...... 85
 302. Rys. 11. Wykres zależności temperatury od czasu żelowania żelatynyze skór A -suma afrykańskiego, B - łososia, C -dorsza, otrzymanych w wyniku ekstrakcji wodą (W) oraz denaturacji kolagenu (K) …....… 92
 303. Rys. 12. Schemat przedstawiający mechanizm reakcji tworzenia N-propylofosfonowej pochodnej chitozanu (Kumar, 2013) …………………………………………………………………….………...... 99
 304. Rys. 13. Kserożele chitozanowe o rosnącym udziale modyfikowanej pochodnej chitozanu w przeliczeniu na suchą masę kompozytu (K -próba kontrolna bez dodatku modyfikowanej pochodnej) ………....… 100
 305. Rys. 14. Obrazy powierzchni struktury materiałów chitozanowych uzyskane z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej (CHI-materiał kontrolny otrzymany wyłącznie z chitozanu niemodyfikowanego, p-CHI X -kompozyt zawierający x% masowych chitozanu modyfikowanego, gdzie x = 25, 75 lub 100) …………………………………............……………………..................................… 101
 306. Rys. 15. Widmo FTIR materiałów chitozanowych. (CHI-materiał kontrolny otrzymany wyłącznie z chitozanu niemodyfikowanego, p-CHI X -kompozyt zawierający x% masowych chitozanu modyfikowanego, gdzie x = 50 lub 100. Części A, B i C różnią się zakresem liczb falowych).............. 104 open in new tab
 307. Rys. 16. Chłonność i rozpuszczalność materiałów chitozanowych po 1 i 7 dniach inkubacji w roztworze soli imitującym płyn fizjologiczny. (CHI-materiał kontrolny otrzymany wyłącznie z chitozanu niemodyfikowanego, p-CHI X -kompozyt zawierający x% masowych chitozanu modyfikowanego, gdzie x = 15, 25 lub 40. Wynik przedstawiony jako średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe; open in new tab
 308. p<0,05, n=3) ….....................................………………………………………….………......………… 106 open in new tab
 309. Rys. 17. Twardość i elastyczność materiałów chitozanowych: A -wykonanych wyłącznie z polimeru kontrolnego lub wyłącznie z polimeru modyfikowanego, zamrożonych i wysuszonych sublimacyjnie, B -wykonanych poprzez zmieszanie roztworów polimeru kontrolnego i modyfikowanego w odpowiednich stosunkach masowych, zamrożonych i wysuszonych. Wynik przedstawiony jako średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe; p<0,05, n=5) ……………………….……………………… 108
 310. Rys. 18. Porównanie właściwości przeciwutleniających i zdolności do chelatowania jonów Fe 2+ przez chitozan modyfikowany p-CHI 100 i materiał kontrolny CHI. Wynik przedstawiony jako średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe; p<0,05, n=3) ……………………….…................................. 111
 311. Rys. 19. (A) Wyniki testu MTT dla chitozanu modyfikowanego bezwodnikiem kwasu propylofosfonowego (rozcieńczenia p-CHI100: 1:1, 1:5, 1:10), po 24 godz. inkubacji z linią komórkową L929, **p<0.01, ***p<0.001. Wynik przedstawiony jako średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe; n=3) (B) Zdjęcia mikroskopowe komórek bez obecności materiału (kontrola komórki L929) oraz w obecności badanego materiału p-CHI100 w rozcieńczeniach 1:1, 1:5, 1:10 (powiększenie x 150) ........…..........................................................................................................................…….......... .. 118 open in new tab
 312. Rys. 20. schemat zestawu do kapsułkowania metodą współosiową wykonany w ramach realizacji pracy doktorskiej w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności (KChTiBŻ) ……...........
 313. …... 120
 314. Rys. 21. Zdjęcie chitozanowych kapsułek z olejowym rdzeniem bezpośrednio po utwardzeniu w roztworze utwardzającym (Kapsułki wykonane zgodnie z metodyką zawartą w pracy -rozdz. 3.3.6. Prędkość przepływu gazu tłoczącego roztwór płaszcza VS = 4,45 g/godz., prędkość przepływu oleju VC= 2,00 g/godz.) . ………………………………….………………………………….......………….. 121
 315. Rys. 22. Schemat miceli w środowisku hydrofilowym (www.bifi.es) .………..…………….........…… 122
 316. Rys. 23. Wpływ prędkości przepływu roztworu płaszcza na średnicę i kształt kapsułek (Prędkość przepływu gazu tłoczącego roztwór: A-0,6 L/godz., B-1,2 L/godz., C-1,8 L/godz., D-2,4 L/godz., E-3,0 open in new tab
 317. L/godz., F-3,6 L/godz.) ……………………………………………...………………............................ 124 open in new tab
 318. Rys. 24. Wpływ prędkości strumienia gazu inertnego zrywającego krople na średnicę oraz kształt kapsułek. (Prędkość przepływu gazu inertnego: A-0 L/godz., B-200 L/godz., C-400 L/godz., D-600 open in new tab
 319. L/godz., pomiary wykonane dla optymalnych przepływów roztworów płaszcza i rdzenia) ……........... 126
 320. DOROBEK NAUKOWY Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR:
 321. Tylingo R., Mania S., Szwacki J. A novel method for drop in drop edible oils encapsulation with chitosan using a coaxial technique, Reactive and Functional Polymers, 100 (2016) 64-72. open in new tab
 322. Tylingo R., Gorczyca G., Mania S., Szweda P., Milewski S. Preparation and characterization of porous scaffolds from chitosan-collagen-gelatin composite, Reactive and Functional Polymers, 103 (2016) 131-140. open in new tab
 323. Pozostałe publikacje w czasopismach recenzowalnych innych niż w bazie JCR: open in new tab
 324. Tylingo R., Mania S., Panek A., Piątek R., Pawłowicz R. Isolation and characterization of acid soluble collagen from the skin of African catfish (Clarias gariepinus), Salmon (Salmo salar) and Baltic cod (Gadus morhua), Journal of Biotechnology & Biomaterials, 6 (2016) 1-6. open in new tab
 325. Mania S., Tylingo R. Wpływ zmiennych procesu kapsułkowania współosiowego na stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego, Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. (2016) 198-209.
 326. Mania S., Tylingo R. Metoda kapsułkowania z wykorzystaniem systemu współosiowego, W : Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności/ ed. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, (2014) 100-109.
 327. Mania S. Microcapsules and their applications in pharmaceutical and food industry. PhD Interdisciplinary Journal, 2 (2013) 71-75. open in new tab
 328. Udział w konferencjach naukowych:
 329. Mania S., Tylingo R., Grube M. Ocena wpływu promieniowania UV i podwyższonej temperatury na stabilność oleju rzepakowego kapsułkowanego metodą współosiową, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 12-13.03.2016, Lublin, Polska (plakat).
 330. Mania S., Tylingo R. Metoda kapsułkowania z wykorzystaniem systemu współosiowego, XI Konferencja Naukowa z cyklu Żywność XXI wieku przeciwutleniających produktów zawierających aktywne dodatki, przeprowadzenie analizy sensorycznej wytworzonych produktów prototypowych. Nr zgłoszenia: 032427, 13.01.2017, UNI-MASZ H. M. JUSZCZUK S. J.
 331. Tylingo R., Mania S., Śliwińska A. Optymalizacja procesu technologicznego wypieku produktów piekarniczych z dodatkiem uwodnionej krzemionki (ditlenek krzemu, krzemian wapnia), skiełkowanego ziarna pszenicy i kurkumy. Zdefiniowanie udziału dodatków oraz ocena wpływu dodatku na parametry fizykochemiczne analizowanych wariantów prototypowych. Nr zgłoszenia: 032383, 12.01.2017, Mrozpak Sp. z o.o.
 332. Tylingo R., Mania S., Śliwińska A. Optymalizacja procesu technologicznego wypieku produktów piekarniczych z dodatkiem mielonego lnu -wykorzystanie preparatów mielonego lnu jako dodatków spulchniających. Zdefiniowanie dodatków oraz ocena wpływu dodatków na parametry fizykochemiczne analizowanych wariantów prototypowych. Oznaczenie referencyjne wartości wskazanego dziennego spożycia. Nr zgłoszenia: 032385, 9.01.2017, Piekarnia Cukiernia Piotr Kropidłowski.
 333. Tylingo R., Mania S., Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania założeń technologicznych i ocena opracowanego przez zleceniodawcę produktu. Nr zgłoszenia: 032429, 9.01.2017, CUSTI Dawid Goszczycki.
 334. Tylingo R., Mania S., Śliwińska A., Malinowska-Pańczyk E., Martysiak- Żurowska D. Opracowanie założeń technologicznych i ocena opracowanego produktu w postaci probiotycznych wyrobów cukierniczych. Nr zgłoszenia: 032385, 2.01.2017, Piekarnia Cukiernia Piotr Kropidłowski.
 335. Tylingo R., Mania S., Śliwińska A. Ocena właściwości mechanicznych, bakteriobójczych materiału, migracji i barierowości dla pary wodnej. Nr zgłoszenia: 032073, 31.07.2016, Witoplast Kisielińscy Sp. J.
 336. Tylingo R., Mania S. Przeprowadzenie oznaczania składów podstawowych oraz oceny sensorycznej produktów twarogowych. Nr zgłoszenia: 031692, 2.11.2015, OTIS Sp. z o.o.
 337. Tylingo R., Mania S., Opracowanie technologii otrzymywania materiału sorpcyjnego, Nr zgłoszenia: 032078, 15.07.2016, Firma Handlowo-Usługowa "MARTA" Marta Wódkowska.
 338. Tylingo R., Mania S. Oznaczenie właściwości technologicznych substytutów tłuszczu mlecznego, Nr zgłoszenia: 031700, 2.11.2015, Elstar Fats Sp. z o.o.
 339. Tylingo R., Mania S. Przeprowadzenie analizy merytorycznej dotyczącej określenia zdolności patentowej innowacyjnych materiałów opakowaniowych. Nr zgłoszenia: 031691, 9.10.2015, Lester Productions Sp. z o.o.
 340. Tylingo R., Mania S. Opracowania procedury otrzymywania innowacyjnego produktu, Nr zgłoszenia: 031586, 16.03.2015, P.P.H.U. WÓDKOWSKI Andrzej Wódkowski.
 341. Tylingo R., Mania S. Testy TPA. Nr zgłoszenia: 031637, 1.05.2015, P.H.U. Logistyk Leszek Błański.
 342. Tylingo R., Mania S. Prace badawczo-rozwojowe. Tuby polietylenowe, Nr zgłoszenia: 031581, 2.03.2015, WITOPLAST Kisielińscy Sp. J.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 194 times

Recommended for you

Meta Tags