Search results for: NANOCZĄSTKI - MOST Wiedzy

Search

Search results for: NANOCZĄSTKI

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (2)

Search results for: NANOCZĄSTKI

Other results Pokaż wszystkie wyniki (30)

Search results for: NANOCZĄSTKI

 • Bioaktywność i biofunkcyjność cementu kostnego

  Publication

  Opracowanie dotyczy modyfikacji cementu kostnego w celu nadania mu właściwości bioaktywnych i biofunkcyjnych. Jego celem jest scharakteryzowanie cementu kostnego oraz obecnie stosowanych dodatków, któr e nadają mu właściwości przeciwdrobnoustrojowe oraz osteointegracyjne. Opracowanie zawiera opis badań własnych przeprowadzonych przez autorkę w aspekcie wytwarzania powłoki antybakteryjnej...

  Full text available

 • Nanocząstki metaliczne. Otrzymywanie i właściwości

  Publication

  Nanocząstki srebra i złota są intensywnie badane przez naukowców ze względu na ich różnorodne zastosowania, m.in. w optyce, katalizie, fotografii, fotonice oraz medycynie

 • Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy

  Celem pracy jest przybliżenie aspektów związanych z modyfikowaniem cementu kostnego w celu nadania mu właściwości bioaktywnych. Przedstawiono obecnie stosowane bioaktywne modyfikacje, które mają charakter profilaktyczny (zapobiegają infekcjom), terapeutyczny (zwalczają bakterie) oraz pobudzający osteointegrację. Ukazano metody oceny modyfikacji bioaktywnych i zreferowano ich procedury, m.in. badania mikroskopowe, starzenie w roztworze...

  Full text available

 • Synteza koniugatów parasoli molekularnych ze związkami o udowodnionej aktywności przeciwgrzybiczej

  Publication

  - 2017

  W ramach badań, opisanych w niniejszej rozprawie doktorskiej, zaprojektowano, otrzymano oraz scharakteryzowano połączenia tzw. parasoli molekularnych ze związkami o udowodnionej aktywności przeciwgrzybowej – FMDP i cis-pentacyny – będących inhibitorami enzymów grzybowych. Wspomniane cząsteczki aktywne wykazują dobre właściwości przeciwgrzybowe, jednak ze względu na swoją budowę chemiczną i polarny charakter, wykazują silnie ograniczoną...

  Full text available

 • Attachment of silica and alumina nanoparticles as studied by QCM

  Publication
  • A. Haenel
  • P. Nalaskowski
  • S. Satyavolu & M. Krishnan

  - 2013

  Nanocząstki są wykorzystywane w mikroelektronice do produkcji bardzo płaskich i gładkich powierzchni. Proces produkcji taki materiałów nazywany jest planaryzacją chemiczno-mechaniczną (CMP). Poniewąż nanocząstki na skutek interakcji z produkowanym materiałem specjalistyczntycznym mogą wiązać do jego powierzchni, na skutek czego powodując zanieczyszczenia. Ze względu na wpływ zanieczyszczeń na wydajność i miarodajność produkowanego...

  Full text in external service