Search results for: atom - MOST Wiedzy

Search

Search results for: atom

Best results in : Research Potential Pokaż wszystkie wyniki (18)

Search results for: atom

Best results in : Business Offer Pokaż wszystkie wyniki (2)

Search results for: atom

Other results Pokaż wszystkie wyniki (447)

Search results for: atom

 • Jednoelektronowy atom Diraca w słabym polu magnetycznym

  Publication

  - 2014

  W rozprawie przedstawiono opis wpływu zewnętrznego stałego, słabego, jednorodnego pola magnetycznego na jednoelektronowy atom Diraca. Wykorzystując funkcje gęstości ładunku elektrycznego oraz gęstości prądu elektrycznego, rozważono procesy indukowania się w atomie dodatkowych elektromagnetycznych momentów multipolowych. Dokonano analizy indukowanego momentu dipolowego, w wyniku której uzyskano wyrażenie dla magnetyzowalności atomu....

  Full text in external service

 • Jednoelektronowy atom Diraca w słabym polu elektrycznym

  Publication

  - 2008

  W pracy przeanalizowano wpływ słabego, stałego, jednorodnego, zewnętrznego pola elektrycznego na relatywistyczny atom jednoelektronowy, znajdujący się w stanie podstawowym. Wykorzystując rozwinięcie uogólnionej funkcji Greena w bazie funkcji Sturma-Diraca-Coulomba, wyznaczono trzy rodzaje elektromagnetycznych momentów dipolowych (elektryczny, magnetyczny oraz magnetyczny toroidalny), indukowanych w atomie przez zewnętrzne pole...

 • Two-dimensional hydrogen-like atom in a weak magnetic field

  We consider a non-relativistic two-dimensional (2D) hydrogen-like atom in a weak, static, uniform magnetic field perpendicular to the atomic plane. Within the framework of the Rayleigh-Schr¨odinger perturbation theory, using the Sturmian expansion of the generalized radial Coulomb Green function, we derive explicit analytical expressions for corrections to an arbitrary planar hydrogenic bound-state energy level, up to the fourth...

  Full text in external service

 • Relativistic two-dimensional hydrogen-like atom in a weak magnetic field

  Publication

  A two-dimensional (2D) hydrogen-like atom with a relativistic Dirac electron, placed in a weak, static, uniform magnetic field perpendicular to the atomic plane, is considered. Closed forms of the first- and second-order Zeeman corrections to energy levels are calculated analytically, within the framework of the Rayleigh–Schrödinger perturbation theory, for an arbitrary electronic bound state. The second-order calculations are...

  Full text in external service

 • EXAFS analysis of bismuth atom neighbourhood in reduced bismuth silicate glass

  Praca zawiera wyniki strukturalnej analizy EXAFS niemodyfikowanego szkła bizmutowo-krzemianowego o składzie 0.4Bi2O3 0.6SiO2 oraz jego modyfikowanych w atmosferze gorącego wodoru form. Przedstawiono wpływ czasu redukcji na strukturę rozważanego szkła. Wyniki wskazują na silną tendencję do aglomeracji neutralnych atomów bizmutu w metaliczne nanostruktury.