2023 Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia - e-learning course - Bridge of Knowledge

Search

2023 Chemia Bioorganiczna i Biostereochemia

Głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł lub modyfikacji już istniejących. Z drugiej strony biostereochemia obejmuje swoim zakresem - pojęcia stereochemiczne takie jak: stereoizomery, konfiguracja absolutna i względna, sposób przedstawiania stereoizomerów; poznanie przestrzennych uwarunkowań procesów biochemicznych i chemicznych; oddziaływania z obiektami docelowymi, m. in. enzymy, receptory komórkowe; zależność między budową przestrzenną a aktywnością biologiczną. Tematyka przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące chemii związków pełniących istotną rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych oraz w różnych stanach chorobowych.

 

Teachers

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=33536 open in new tab
Start date:
09-10-2023
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times