Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej - e-learning course - MOST Wiedzy

Search

Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej

CEL
praktyczne wykorzystanie programu Mendeley w pracy ze studentami oraz przy tworzeniu
projektów/artykułów naukowych. Szkolenie zapewni również rozwijanie kompetencji informacyjnych,
cyfrowych i warsztatu naukowego.


OPIS
Szkolenie z programu Mendeley, który służy do tworzenia i zarządzania bibliografią załącznikową, a także wspiera proces redagowania i wyszukiwania tekstów naukowych. Mendeley to także akademicka sieć społecznościowa, która oferuje szereg dodatkowych możliwości, tj. interakcje z innymi naukowcami, informacje na temat bieżących wyników badań naukowych, czy podpowiadanie najważniejszych tytułów publikacji w oparciu o zawartość biblioteki i profil użytkownika. Szkolenie pokaże praktyczne zastosowanie i możliwości jakie daje menadżer bibliografii w pracy ze studentami.
1. Podstawowe funkcje programu Mendeley (zakładanie konta, wersja desktopowa, wersja webowa,
tworzenie folderów, dodawanie publikacji)
2. Dodawanie publikacji z baz danych oraz poprzez wyszukiwarkę Google Scholar
3. Edycja i korekta dodanych rekordów
4. Tworzenie grup
5. Udostępnianie materiałów w grupach
6. Tworzenie komentarzy i adnotacji w poszczególnych dokumentach
7. Wyszukiwanie publikacji za pomocą Mendeley
8. Wstawianie cytowań
9. Współpraca online z innymi naukowcami

Teacher

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1477 open in new tab
Start date:
24-05-2018
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times