Kationowe pochodne amfoterycyny B i ich zastosowanie do otrzymywania kompozycji wektorujących cząsteczki kwasów nukleinowych oraz do wytwarzania preparatów przeciwgrzybowych - Invention - MOST Wiedzy

Search

Kationowe pochodne amfoterycyny B i ich zastosowanie do otrzymywania kompozycji wektorujących cząsteczki kwasów nukleinowych oraz do wytwarzania preparatów przeciwgrzybowych

Invention

Details

Creators
Property
Supervisor unit

Legal protection 199213

Status
Expired
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P343365 07-04-1999
Patent number
199213

seen 13 times