Kationowe pochodne amfoterycyny B i ich zastosowanie do otrzymywania kompozycji wektorujących cząsteczki kwasów nukleinowych oraz do wytwarzania preparatów przeciwgrzybowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kationowe pochodne amfoterycyny B i ich zastosowanie do otrzymywania kompozycji wektorujących cząsteczki kwasów nukleinowych oraz do wytwarzania preparatów przeciwgrzybowych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 199213

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P343365 07-04-1999
Numer prawa wyłącznego
199213

wyświetlono 13 razy