REST API MOST Wiedzy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

REST API MOST Wiedzy

Jak uzyskać dostęp?

Możliwość skorzystania z API wymaga autoryzacji tokenem. Aby pobrać token (klucz API) należy się zgłosić się do działu wsparcia: most@pg.edu.pl

Dokumentacja

Szczegółowa dokumentacja do pobrania tutaj.

Dostęp

REST API URL Link do produkcyjnego API to: https://mostwiedzy.pl/api/importer/data/

Na przykład: https://mostwiedzy.pl/api/importer/data/publication?authorId=1234