5-star Open Data - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

5-star Open Data

Czym jest 5-star Open Data?

5-star Open Data jako koncepcja została opracowana przez Tima Bernersa-Lee, twórcy sieci WWW i prekursora Linked Data. Koncepcja ta jest bardzo prosta w swoich założeniach. Opisuje w jaki sposób dane powinny być dostępne, oznaczone oraz powiązane ze sobą.

fot. https://5stardata.info/en

  • ★ - dane powinny być dostępne, w dowolnej postaci, poprzez sieć WWW. Warunkiem jest udostępnianie danych na dowolnej otwartej licencji, np. Creative Commons.
  • ★★ - dane powinny być dostępne w ustrukturalizowanej formie, np. w postaci arkusza kalkulacyjnego zamiast skanu tabeli)
  • ★★★ - dane powinny być dostępne w otwartym formacie (np. CVS oprócz pliku Excel)
  • ★★★★ - dane powinny być oznaczone z wykorzystaniem URI by ułatwić identyfikacje i jednoznaczne wskazywanie zasobów
  • ★★★★★ - dane powinny być powiązane z innymi danymi by zapewnić kontekst

MOST Wiedzy RDF/JSON-LD

Portal MOST Wiedzy został zaprojektowany w taki sposób aby spełnić wszystkie 5 poziomów otwartości danych wg koncepcji 5-star Open Data.

Sama idea paradygmatu, na poziomie 4, narzuca wykorzystanie standardu RDF do opisu zasobów. W portalu MOST Wiedzyt została użyta notyfikacja JSON-LD w strukturze opisanej przez projekt Schema.org.

Aby zapewnić poziom 5 konceptu, wszystkie zależne obiekty zostały ze sobą powiązane, aby zapewnić przechodność pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Jak skorzystać?

Każdy obiekt w portalu posiada swój opis w formacie JSON-LD. Aby z niego skorzystać należy dodać wyrażenie /json-ld na końcu adresu URL.

Strona główna: https://mostwiedzy.pl/pl/json-ld