Kontakt

Dane kontaktowe

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Biuro projektu

Gmach B, pokój 402A

telefon: +48 58 347 65 19
faks: +48 58 347 14 90
e-mail: most@pg.edu.pl
www: https://pg.edu.pl/most

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.