Niesymetryczne bisakrydyny wykazujące aktywność przeciwnowotworową - Invention - MOST Wiedzy

Search

Niesymetryczne bisakrydyny wykazujące aktywność przeciwnowotworową

Invention

Description

W ramach projektu rozwojowego pt: „Otrzymywanie oryginalnego polskiego leku przeciwnowotworowego o nowym mechanizmie działania – badanie przedkliniczne” zsyntezowano i przebadano właściwości ponad 40-tu nowych, nieopisanych w literaturze związków organicznych. Otrzymany związek i jego analogie to potencjalne leki przeciwnowotworowe, na które jest ogromne zapotrzebowanie, między innymi ze względu na ograniczoną skuteczność znanych już leków.

Market applications and customers

Leczenie nowotworów. 

Innovative aspects and main features

 

Otrzymany związek i jego analogie są w pełni oryginalnymi, dotychczas nie otrzymanymi związkami, charakteryzującymi się dodatkowo mechanizmem(ami) nie stwierdzonymi w dotychczas otrzymanych lekach.

 

Details

Creators
Supervisor unit

Legal protection US 10202349

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
PCT/EP2016/055743 17-03-2016
Patent number
US 10202349
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Legal protection EP.3070078

Status
Protected
Patent granting institution
Europejski Urząd Patentowy
Application number
EP.15461518 20-03-2015
Patent number
EP.3070078
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 61 times