Niesymetryczne bisakrydyny wykazujące aktywność przeciwnowotworową - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niesymetryczne bisakrydyny wykazujące aktywność przeciwnowotworową

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna US.10202349

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
PCT/EP2016/055743 17-03-2016
Numer prawa wyłącznego
US.10202349
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna EP.3070078

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.15461518 20-03-2015
Numer prawa wyłącznego
EP.3070078
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Oferty komercjalizacji

Oferta

W ramach projektu rozwojowego pt: „Otrzymywanie oryginalnego polskiego leku przeciwnowotworowego o nowym mechanizmie działania – badanie przedkliniczne” zsyntezowano i przebadano właściwości ponad 40-tu nowych, nieopisanych w literaturze związków organicznych. Otrzymany związek i jego analogie to potencjalne leki przeciwnowotworowe, na które jest ogromne zapotrzebowanie, między innymi ze względu na ograniczoną skuteczność znanych już leków.

Zastosowanie rynkowe i odbiorcy

Leczenie nowotworów. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 

Otrzymany związek i jego analogie są w pełni oryginalnymi, dotychczas nie otrzymanymi związkami, charakteryzującymi się dodatkowo mechanizmem(ami) nie stwierdzonymi w dotychczas otrzymanych lekach.

 

wyświetlono 188 razy