Niesymetryczne bisakrydyny wykazujące aktywność przeciwnowotworową - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niesymetryczne bisakrydyny wykazujące aktywność przeciwnowotworową

Wynalazek

Opis

W ramach projektu rozwojowego pt: „Otrzymywanie oryginalnego polskiego leku przeciwnowotworowego o nowym mechanizmie działania – badanie przedkliniczne” zsyntezowano i przebadano właściwości ponad 40-tu nowych, nieopisanych w literaturze związków organicznych. Otrzymany związek i jego analogie to potencjalne leki przeciwnowotworowe, na które jest ogromne zapotrzebowanie, między innymi ze względu na ograniczoną skuteczność znanych już leków.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Leczenie nowotworów. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 

Otrzymany związek i jego analogie są w pełni oryginalnymi, dotychczas nie otrzymanymi związkami, charakteryzującymi się dodatkowo mechanizmem(ami) nie stwierdzonymi w dotychczas otrzymanych lekach.

 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna US 10202349

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
PCT/EP2016/055743 17-03-2016
Numer prawa wyłącznego
US 10202349
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna EP.3070078

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.15461518 20-03-2015
Numer prawa wyłącznego
EP.3070078
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy