Sposób i urządzenie do pomiaru oporów toczenia opon zwłaszcza samochodowych w warunkach drogowych podczas jazdy - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób i urządzenie do pomiaru oporów toczenia opon zwłaszcza samochodowych w warunkach drogowych podczas jazdy

Invention

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do pomiaru oporu toczenia opon, zwłaszcza samochodowych w warunkach drogowych podczas jazdy. Zmierzenie oporu toczenia ogumionego koła pozwala na klasyfikowanie i dostosowanie nawierzchni drogowej, co bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa w typowym samochodzie osobowym, a pośrednio do zmniejszenia emisji  COi substancji toksycznych oraz kosztów transportu. Charakterystyczne dla wynalazku jest zastosowanie układu odciążającego od sił bezwładności, co eliminuje zakłócenia pomiaru oporu.

Market applications and customers

  • Zastosowanie opracowanej metodyki w oparciu o „zestaw opon referencyjnych” pozwoli na określenie współczynnika oporu toczenia nawierzchni drogowych;
  • Zbadanie oporu toczenia nawierzchni drogowych różnych typów przyczyni się do odpowiedniego doboru rozwiązań przy budowie nowych dróg szybkiego ruchu w Polsce;
  • Ocena jakości nawierzchni pod kątem minimalizacji oporu otoczenia pozwoli na ich klasyfikację;
  • Odpowiedni dobór nawierzchni doprowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji spalin;
  • Zmniejszenie oporu toczenia doprowadzi do zmniejszenia kosztów transportu.

Innovative aspects and main features

  • Innowacyjne zamontowanie układu odciążającego od sił bezwładności, który eliminuje błąd pomiaru wynikający z przyśpieszenia wzdłużnego i pochylenia drogi, czyni badanie oporu tocznia koła najbardziej do tej pory precyzyjnym;
  • Zastosowanie w układzie odciążającym obciążnika kompensacyjnego, który neutralizuje siłę bezwładności działającą na koło pomiarowe, pozwala na pracę wahacza pomiarowego bez zakłóceń;
  • Dotychczas podczas prowadzenia pomiarów wartość sygnału zakłóceniowego związanego z występowaniem przyśpieszeń była często zbliżona albo nawet większa od wartości sygnału mierzonego.

Details

Supervisor unit

Legal protection 213120

Status
Edited
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P384491 19-02-2008
Patent number
213120
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 115 times