Sposób i urządzenie do pomiaru oporów toczenia opon zwłaszcza samochodowych w warunkach drogowych podczas jazdy - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i urządzenie do pomiaru oporów toczenia opon zwłaszcza samochodowych w warunkach drogowych podczas jazdy

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do pomiaru oporu toczenia opon, zwłaszcza samochodowych w warunkach drogowych podczas jazdy. Zmierzenie oporu toczenia ogumionego koła pozwala na klasyfikowanie i dostosowanie nawierzchni drogowej, co bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa w typowym samochodzie osobowym, a pośrednio do zmniejszenia emisji  COi substancji toksycznych oraz kosztów transportu. Charakterystyczne dla wynalazku jest zastosowanie układu odciążającego od sił bezwładności, co eliminuje zakłócenia pomiaru oporu.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Zastosowanie opracowanej metodyki w oparciu o „zestaw opon referencyjnych” pozwoli na określenie współczynnika oporu toczenia nawierzchni drogowych;
  • Zbadanie oporu toczenia nawierzchni drogowych różnych typów przyczyni się do odpowiedniego doboru rozwiązań przy budowie nowych dróg szybkiego ruchu w Polsce;
  • Ocena jakości nawierzchni pod kątem minimalizacji oporu otoczenia pozwoli na ich klasyfikację;
  • Odpowiedni dobór nawierzchni doprowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji spalin;
  • Zmniejszenie oporu toczenia doprowadzi do zmniejszenia kosztów transportu.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Innowacyjne zamontowanie układu odciążającego od sił bezwładności, który eliminuje błąd pomiaru wynikający z przyśpieszenia wzdłużnego i pochylenia drogi, czyni badanie oporu tocznia koła najbardziej do tej pory precyzyjnym;
  • Zastosowanie w układzie odciążającym obciążnika kompensacyjnego, który neutralizuje siłę bezwładności działającą na koło pomiarowe, pozwala na pracę wahacza pomiarowego bez zakłóceń;
  • Dotychczas podczas prowadzenia pomiarów wartość sygnału zakłóceniowego związanego z występowaniem przyśpieszeń była często zbliżona albo nawet większa od wartości sygnału mierzonego.

Informacje szczegółowe

Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 213120

Status
W edycji
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P384491 19-02-2008
Numer prawa wyłącznego
213120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy