Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji uziemienia metodą techniczną - Invention - MOST Wiedzy

Search

Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji uziemienia metodą techniczną

Invention

Description

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyznaczania impedancji uziemienia metodą techniczną w obecności odkształcenia napięcia zasilającego układ pomiarowy. Do ograniczenia wartości prądu pomiarowego stosuje się impedancyjne obciążenie pomiarowe o charakterze indukcyjnym włączone szeregowo z impedancja uziemienia badanego. Wyznacza się zarówno wartość skuteczną tego prądu, jak i wartość  skuteczną wywołanego przezeń spadku napięcia na impedancji badanego uziemienia względem strefy ustalonego potencjału. Następnie wyznacza się wielkość pomocniczą proporcjonalną do ilorazu wyznaczonych wartości skutecznych spadku napięcia do prądu, która to wartość pomocnicza stanowi miarę wyznaczanej impedancji uziemienia.

Market applications and customers

  •  Badanie jakości uziemień instalacji i urządzeń elektrycznych.
  •  Badanie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Odbiorcy: Producenci mierników uziemień metodą techniczną.

Innovative aspects and main features

Ograniczenie wpływu odkształcenia napięcia zasilającego układ pomiarowy na dokładność pomiaru impedancji uziemień.

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 225746

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.407423 07-03-2014
Patent number
225746
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times