Urządzenie do wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych zawierających substancje zapachowe (lotne alkohole, aldehydy, ketony, alkany, merkaptany, sulfidy oraz siarkowodór i amoniak) - Invention - Bridge of Knowledge

Search

Urządzenie do wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych zawierających substancje zapachowe (lotne alkohole, aldehydy, ketony, alkany, merkaptany, sulfidy oraz siarkowodór i amoniak)

Invention

Details

Creators
Property
Politechnika Gdańska
Supervisor unit

Legal protection 224331

Status
Protected
Patent granting institution
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Application number
P.407626 24-03-2014
Patent number
224331
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Oferty komercjalizacji

Oferta

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania mieszanin gazowych o żądanym składzie. Sposób ten ma mieć zastosowanie jako przyłącze do elektronicznego nosa w badaniach środowiska, do kalibrowania analizatorów gazu, do odtwarzania mieszanin gazowych występujących w naturze takich jak aromat cytryny, waniliny, przypalonego tłuszczu, kwiatów, benzyny, czosnku, siarki, siarkowodoru.  W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, technologia ma być bezpieczna i pozwolić na oszczędność pracy. 

Application and audience

Wytwarzanie mieszanin zapachowych; Kalibrowanie przyrządów pomiarowych, tj. analizatory, chromatografy gazowe, czujniki gazowe; Ostrzeganie o wystąpieniu mieszanin wybuchowych, pożaru, mieszanin o przykrej woni, o przekroczeniu NDS; Górnictwo, przemysł przeróbki naftowej, produkcji amoniaku, mocznika, ochrona środowiska etc; Odbiorcy: producenci czujników.

Innovative aspects and main features

Zminimalizowanie wpływu czynników negatywnie wpływających na jakość wykonanej mieszaniny – kontrola temp. i wilgotności; Brak efektu pamięci ścianki płuczki barbotażowej; W porównaniu do konkurencyjnych sposobów: mniej pracochłonny i niebezpieczny. 

seen 205 times