Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych elementów nośnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: E04C 5/07 (2006.01), E04C 5/12 (2006.01), E04C 3/26 (2006.01), E04G 21/12 (2006.01), E04G 23/02 (2006.01) - Invention - MOST Wiedzy

Search

Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych elementów nośnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: E04C 5/07 (2006.01), E04C 5/12 (2006.01), E04C 3/26 (2006.01), E04G 21/12 (2006.01), E04G 23/02 (2006.01)

Invention

Description

Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych elementów nośnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: E04C 5/07 (2006.01), E04C 5/12 (2006.01), E04C 3/26 (2006.01), E04G 21/12 (2006.01), E04G 23/02 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 232683 B1. Zgłosz. nr 414774 z dn. 12.11.2015. Opubl. 31.07.2019 WUP 07/19

Market applications and customers

Innovative aspects and main features

Details

Creators
Property
Politechnika Częstochowska
Supervisor unit

seen 8 times