Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych elementów nośnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: E04C 5/07 (2006.01), E04C 5/12 (2006.01), E04C 3/26 (2006.01), E04G 21/12 (2006.01), E04G 23/02 (2006.01) - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych elementów nośnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: E04C 5/07 (2006.01), E04C 5/12 (2006.01), E04C 3/26 (2006.01), E04G 21/12 (2006.01), E04G 23/02 (2006.01)

Wynalazek

Opis

Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych elementów nośnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: E04C 5/07 (2006.01), E04C 5/12 (2006.01), E04C 3/26 (2006.01), E04G 21/12 (2006.01), E04G 23/02 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 232683 B1. Zgłosz. nr 414774 z dn. 12.11.2015. Opubl. 31.07.2019 WUP 07/19

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Częstochowska
Jednostka nadzorująca

wyświetlono 4 razy