Karol Daszkiewicz - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

  • NAGRODA GŁÓWNA w konkursie NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA PG W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

    Awarded by POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W GDAŃSKU - 2012

seen 1346 times