Maciej Jakszta - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

  • Analiza empirycznego modelu propagacyjnego dla budynków parkingowych

    - Year 2014

    Rozwój branży telekomunikacyjnej pozwolił na możliwość realizacji transmisji bezprzewodowej za pomocą fal radiowych. Jednak pociąga to za sobą problemy związane ze zmiennymi warunkami propagacji fal radiowych. Ich złożoność zależy od środowiska propagacyjnego, w którym ta fala się rozchodzi. Aby zaprojektowanie bezprzewodowej sieci wewnątrzbudynkowej stało się możliwe, trzeba dysponować wiedzą na temat danego środowiska propagacyjnego...

seen 103 times