Maciej Szczodrak - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: dr inż. Maciej Szczodrak

dr inż. Maciej Szczodrak

Prizes and awards

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w 2012 roku za "System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych" (jako współautor)

  Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Awarded by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2013

 • Best Paper Award of 5th IEEE Multimedia Communications, Services and Security

  Wyróżnienie za najlepszy referat konferencyjny

  Awarded by Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 2012

 • Srebrny Medal w konkursie International Eureka Contest za "System Dynamicznego Tworzenia Map Hałasu z Wykorzystaniem Platformy Superkomputerowej”" (jako współautor)

  Medal w konkursie International Eureka Contest

  Awarded by Kapituła Konkursu Eureka towarzyszącego Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOVA 2012 w Brukseli - 2012

 • Srebrny Medal VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2012 za "System do tworzenia map zagrożeń hałasem z zastosowaniem obliczeń gridowych na platformach superkomputerowych" (jako współautor)

  Srebrny Medal Targów IWIS 2012

  Awarded by Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów - 2012

 • Główna nagroda ogólnopolskiego konkursu na wybitne osiągnięcia nauki polskiej w ramach projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie - promocja osiągnięć nauki Polskiej" za "Multimedialny System Monitorowania Hałasu" (jako współautor)

  Nagroda w ogólnopolskim konkursie "Top Nauka - Cudze chwalicie, swego nie znacie"

  Awarded by Kapituła Konkusu "Top Nauka - Cudze chwalicie, swego nie znacie" - 2010

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z listem gratulacyjnym Ministra za promocję wynalazków za granicą, podczas uroczystej inauguracji Giełdy Wynalazków. Rozwiązanie pt. "Multimedialny System Monitorowania Hałasu" (jako współautor)

  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Awarded by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2009

 • Brązowy Medal przyznany na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE 2008 w Paryżu dla zgłoszonego wynalazku "Multimedialny System Monitorowania Hałasu" (jako współautor)

  Nagroda na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości

  Awarded by Kapituła Konkursu - 2008

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyplom uznania za promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie monitorowania zagrożeń hałasem na XV Giełdzie polskich wynalazków za rozwiązanie: "Multimedialny System Monitorowania Hałasu" (jako współautor)

  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Awarded by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2008

 • Złoty medal z wyróżnieniem (Gold Medal with Mention) na 57. Salonie Wynalazczości "Eureka" w Brukseli za "Multimedialny System Monitorowania Hałasu" (jako współautor)

  Nagroda na Światowym Salonie Wynalazczości

  Awarded by The President of the International Jury of The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovations Brussels Eureka - 2007

 • Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za "Multimedialny System Monitorowania Hałasu"

  Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

  Awarded by Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy - 2006

 • Dyplom uznania za rozwiązanie innowacyjne pt.Multimedialny System Monitorowania Hałasu, nagrodzone srebrnym medalem na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2006 w Gdańsku

  Nagroda na targach "Politechnika Gdańska dla gospodarki innowacyjnej"

  Awarded by Rektor PG - 2006

seen 188 times