Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji. - Project - MOST Wiedzy

Search

Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji.

Projekt z zakresu badań podstawowych. Potencjalnie istnieje szansa na opracowanie w wyniku jego realziacji innowacyjnych rozwiązań dedykowanych przemysłowi chemicznemu, szczególnie rafineryjnemu.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2017/25/B/ST8/01364 UMO-2017/25/B/ST8/01364 z dnia 2018-02-16
Realisation period:
2018-02-16 - 2021-02-15
Project manager:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 88 times