Theoretical investigation of antiferromagnetic compound NpPt2In7 - Project - MOST Wiedzy

Search

Theoretical investigation of antiferromagnetic compound NpPt2In7

Opis projektu Tematyką projektu jest zrozumienie podstawowych zasad opisujących związek magnetyczny NpPt2In7. Celem projektu będzie przeprowadzenie pełnej teoretycznej analizy pod względem struktury elektronowej i własności magnetycznych nowego międzymetalicznego związku antyferromagnetycznego z tzw. Grupy “127”. Obliczenia teoretyczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem spinowo spolaryzowanej metody przybliżenia spinowej lokalnej gęstości (LSDA) i jej rozszerzenia o poprawkę Hubbarda U (LSDA+U). Wyznaczymy magnetyczny stan podstawowy NpPt2In7, obliczymy gęstości stanów tego związku, jego strukturę pasmową i powierzchnie Fermiego. Znaczenie projektu dla PG Projekt będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju nauki na Politechniki Gdańskiej w dziedzinie badań struktury elektronowej materiałów. Projekt przyczyni się do podniesienia znaczenia badań prowadzonych przez doktorantów Politechniki Gdańskiej na arenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto projekt przyczyni się do zacieśnienia współpracy z naukowcami z dziedziny z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2015/17/N/ST3/03790 UMO-2015/17/N/ST3/03790 z dnia 2016-03-03
Realisation period:
2016-03-03 - 2018-05-02
Project manager:
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Realised in:
Department of Solid State Physics
Project's value:
51 000.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

 • Category

 • Year

Catalog Projects

2018

 • Structural and physical characterization of NpPt2In7
  Publication

  - JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS - 2018

  A new neptunium intermetallic compound, NpPt2In7, has been synthesized in polycrystalline form and characterized by several macroscopic techniques. A Rietveld analysis of its powder x-ray diffraction pattern shows that NpPt2In7 crystallizes in a tetragonal lattice with I4/mmm symmetry and lattice parameters a = 4.58471(3) Å, c = 21.5065(3) Å. Magnetic susceptibility, electrical resistivity, Hall effect, and heat capacity measurements indicate...

  Full text in external service

seen 75 times