Baltic Phytoremediation - Project - MOST Wiedzy

Search

Baltic Phytoremediation

Celem projektu jest rozwój i implementacja fitoremediacji do eliminacji zanieczyszczeń z gleb w Regionie Południowego Bałtyku. Fitoremediacja jest techniką umożliwiającą oczyszczanie środowiska z substancji szkodliwych bez konieczności stosowania substancji ekstrahujących w miejscu powstania zanieczyszczenia lub w miejscu jego ujawnienia. Systemy korzeniowe roślin ograniczają przy tym erozję gleby, a po zakończeniu wzrostu stanowią dodatkowe źródło biomasy. Tereny objęte tą techniką cechuje zwiększona atrakcyjność, szczególnie w okresie kwitnienia. Koszty utrzymania są stosunkowo niewielkie, a zwiększenie aktywności i liczebności mikroorganizmów glebowych wskutek uwalniania do gleby enzymów roślinnych sprzyja dobrostanowi okolicznego ekosystemu. Zakład Utylizacyjny prowadzi działania informacyjno-edukacyjne związane z szeroko rozumianym dobrem środowiska i jego ochroną przed odpadami, dlatego uznaliśmy, że mogą być Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach wymienionego projektu. Wykorzystując bogate doświadczenie, wiedzę i know how partnerów w implementacji fitoremediacji tworzone jest konsorcjum skupiające przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe i organizacje zainteresowane wdrażaniem technologii oczyszczania skażonych obszarów zarówno od strony odbiorców jak i dostarczycieli technologii. Projekt obejmuje szereg aktywności umożliwiających analizę problemu zanieczyszczonych terenów, testowanie dostępnych rozwiązań i wykonanie studiów wykonalności dla wdrażania ich w zainteresowanych jednostkach jak również we własnym zakresie. Politechnika Gdańska ma bogate doświadczenie w usuwaniu zanieczyszczeń środowiskowych, w tym z wykorzystaniem technik fitoremediacji. Projekt Balt Phyt umożliwia sfinansowanie badań podstawowych we wskazanym obszarze jak również badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem przypadku pilotażowego opartego na fitoremediacji, który będzie implementowany przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Details

Project's acronym:
BAPR
Project's funding:
Europejska Współpraca Terytorialna
Realisation period:
2019-06-01 - 2022-05-31
Project manager:
dr inż. Andrzej Rogala
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
External institutions
participating in project:
  • Linnaeus University (Sweden)
  • Research Institute Centre (Lithuania)
  • NSVA (Sweden)
  • Zakład Utylizacyjny w Gdańsku (Poland)
  • RISE (Sweden)
  • Klaipeda University (Lithuania)
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 114 times