Baltic Phytoremediation - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Baltic Phytoremediation

Celem projektu jest rozwój i implementacja fitoremediacji do eliminacji zanieczyszczeń z gleb w Regionie Południowego Bałtyku. Fitoremediacja jest techniką umożliwiającą oczyszczanie środowiska z substancji szkodliwych bez konieczności stosowania substancji ekstrahujących w miejscu powstania zanieczyszczenia lub w miejscu jego ujawnienia. Systemy korzeniowe roślin ograniczają przy tym erozję gleby, a po zakończeniu wzrostu stanowią dodatkowe źródło biomasy. Tereny objęte tą techniką cechuje zwiększona atrakcyjność, szczególnie w okresie kwitnienia. Koszty utrzymania są stosunkowo niewielkie, a zwiększenie aktywności i liczebności mikroorganizmów glebowych wskutek uwalniania do gleby enzymów roślinnych sprzyja dobrostanowi okolicznego ekosystemu. Zakład Utylizacyjny prowadzi działania informacyjno-edukacyjne związane z szeroko rozumianym dobrem środowiska i jego ochroną przed odpadami, dlatego uznaliśmy, że mogą być Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach wymienionego projektu. Wykorzystując bogate doświadczenie, wiedzę i know how partnerów w implementacji fitoremediacji tworzone jest konsorcjum skupiające przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe i organizacje zainteresowane wdrażaniem technologii oczyszczania skażonych obszarów zarówno od strony odbiorców jak i dostarczycieli technologii. Projekt obejmuje szereg aktywności umożliwiających analizę problemu zanieczyszczonych terenów, testowanie dostępnych rozwiązań i wykonanie studiów wykonalności dla wdrażania ich w zainteresowanych jednostkach jak również we własnym zakresie. Politechnika Gdańska ma bogate doświadczenie w usuwaniu zanieczyszczeń środowiskowych, w tym z wykorzystaniem technik fitoremediacji. Projekt Balt Phyt umożliwia sfinansowanie badań podstawowych we wskazanym obszarze jak również badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem przypadku pilotażowego opartego na fitoremediacji, który będzie implementowany przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BAPR
Program finansujący:
Europejska Współpraca Terytorialna
Instytucja:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Porozumienie:
STHB.02.02.00-SE-0155/19 z dnia 2020-03-02
Okres realizacji:
2019-06-01 - 2022-05-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Andrzej Rogala
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • NSR (Szwecja)
  • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (Litwa)
  • Water, waste management and district heating company in Hässleholm (Szwecja)
  • Linnaeus University (Szwecja)
  • Zakład Utylizacyjny w Gdańsku (Polska)
  • Klaipeda University (Litwa)
Wartość projektu:
1 357 300.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 315 razy