Baltic Smart Asset Management - Project - MOST Wiedzy

Search

Baltic Smart Asset Management

Dużym wyzwaniem państw UE jest osiągnięcie celów strategii "Europa 2020" w tym zarówno wzrost efektywności energetycznej o 20%, jak i zmniejszenie emisji CO2. Ponadto, UE jako największy na świecie importer energii, w nadchodzących latach będzie musiał stawić czoła ogromnym potrzebom reinwestycyjnym w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury, takiej jak sieć DH (ciepłownictwo miejskie wykorzystujące ciepło odpadowe z innych gałęzi przemysłu). Wiele krajów jest zbyt uzależnionych od węgla i rosyjskiego gazu. Ograniczając straty w sieci, możemy zminimalizować wykorzystanie tych paliw kopalnych, a tym samym zwiększyć efektywność energetyczną UE. Kraje skandynawskie pokazały, że system DH jest narzędziem służącym zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych, przechodząc w gospodarkę kołową. DH zapewni więcej energii niż energia wiatrowa i słoneczna. Główną wadą z DH jest zapotrzebowanie na kapitał, nieefektywne działanie (straty), wyrażone w kategoriach ekonomicznych - długi zwrot inwestycji. Smart Asset Management (SAM) jest projektem, który ma przeanalizować powyższe problemy i stosując najlepsze dostępne technologie pomógł stworzyć sieć wzajemnych współdziałań energetycznych przynosząc korzyści dla środowiska regionu Morza Bałtyckiego i tańsze ciepło dla klientów końcowych dzięki dłuższemu i bardziej wydajnemu wykorzystaniu naszych istniejących zasobów. nadrzędnym celem projektu jest opracowanie metod transnarodowych procesy współpracy i platformy wymiany wiedzy. Cele szczegółowe to: - Zidentyfikowanie barier i czynników sukcesu dla rozwoju i wdrażania SAM, - możliwość digitalizacji sieci dystrybucji DH, - Opracowanie dostosowanych na poziomie krajowym metod monitorowania stanu sieci ciepłowniczych, narzędzi i zbirów najlepszych praktyk, - Pełne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT do prognozowania utrzymania sieci DH. Udział Politechniki Gdańskiej w tak zaawansowanym projekcie, dotyczącym nowoczesnych technologii energetycznych wydaje się kluczowy, aby rozwój sieci DH i platformy SAM był również udziałem polskiej części regionu Południowego Bałtyku. Pozyskane finansowanie pozwoli na utrzymanie zespołu i prowadzenie prac w tematyce współczesnych problemów technologicznych gospodarki co całkowicie pokrywa się z misją uczelni technicznej.

Details

Project's acronym:
BSAM
Project's funding:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Realisation period:
2019-06-01 - 2022-05-31
Project manager:
dr inż. Andrzej Rogala
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
External institutions
participating in project:
  • Energiföretagen (Sweden)
  • Okręgowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdynia (Poland)
  • Lithuanian DH Association (Lithuania)
  • Sweden Heat (Sweden)
  • Green with IT from Germany (Germany)
  • Linnaeus University (Sweden)
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 122 times