Baltic Smart Asset Management - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Baltic Smart Asset Management

Dużym wyzwaniem państw UE jest osiągnięcie celów strategii "Europa 2020" w tym zarówno wzrost efektywności energetycznej o 20%, jak i zmniejszenie emisji CO2. Ponadto, UE jako największy na świecie importer energii, w nadchodzących latach będzie musiał stawić czoła ogromnym potrzebom reinwestycyjnym w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury, takiej jak sieć DH (ciepłownictwo miejskie wykorzystujące ciepło odpadowe z innych gałęzi przemysłu). Wiele krajów jest zbyt uzależnionych od węgla i rosyjskiego gazu. Ograniczając straty w sieci, możemy zminimalizować wykorzystanie tych paliw kopalnych, a tym samym zwiększyć efektywność energetyczną UE. Kraje skandynawskie pokazały, że system DH jest narzędziem służącym zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych, przechodząc w gospodarkę kołową. DH zapewni więcej energii niż energia wiatrowa i słoneczna. Główną wadą z DH jest zapotrzebowanie na kapitał, nieefektywne działanie (straty), wyrażone w kategoriach ekonomicznych - długi zwrot inwestycji. Smart Asset Management (SAM) jest projektem, który ma przeanalizować powyższe problemy i stosując najlepsze dostępne technologie pomógł stworzyć sieć wzajemnych współdziałań energetycznych przynosząc korzyści dla środowiska regionu Morza Bałtyckiego i tańsze ciepło dla klientów końcowych dzięki dłuższemu i bardziej wydajnemu wykorzystaniu naszych istniejących zasobów. nadrzędnym celem projektu jest opracowanie metod transnarodowych procesy współpracy i platformy wymiany wiedzy. Cele szczegółowe to: - Zidentyfikowanie barier i czynników sukcesu dla rozwoju i wdrażania SAM, - możliwość digitalizacji sieci dystrybucji DH, - Opracowanie dostosowanych na poziomie krajowym metod monitorowania stanu sieci ciepłowniczych, narzędzi i zbirów najlepszych praktyk, - Pełne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT do prognozowania utrzymania sieci DH. Udział Politechniki Gdańskiej w tak zaawansowanym projekcie, dotyczącym nowoczesnych technologii energetycznych wydaje się kluczowy, aby rozwój sieci DH i platformy SAM był również udziałem polskiej części regionu Południowego Bałtyku. Pozyskane finansowanie pozwoli na utrzymanie zespołu i prowadzenie prac w tematyce współczesnych problemów technologicznych gospodarki co całkowicie pokrywa się z misją uczelni technicznej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BSAM
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Instytucja:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Porozumienie:
STHB.02.02.00-SE-0149/19 z dnia 2020-01-13
Okres realizacji:
2019-06-01 - 2022-05-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Andrzej Rogala
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • SweHeat and cooling (Szwecja)
  • Öresundskraft Energy Company (Szwecja)
  • Uniwersytet Kłajpedzki (Litwa)
  • Okręgowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdynia (Polska)
  • Lithuanian DH Association (Litwa)
  • Linnaeus University (Szwecja)
Wartość projektu:
1 302 500.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

wyświetlono 362 razy