Bio-ecoinnovative portable thermal battery for electromobile applications - Project - MOST Wiedzy

Search

Bio-ecoinnovative portable thermal battery for electromobile applications

Proponowane rozwiązanie bio-ecoinnowacyjnego magazynu termalnego dla zastosowań elektro mobilnych jest rozwiązaniem nowatorskim nieposiadającym swojego odpowiednika na rynku krajowym. Koncepcja ta polegać będzie na wykorzystaniu technologii pulsacyjnego termosyfonu dwufazowego transportującego ciepło/chłód do magazynu cieplnego zlokalizowanego we wnętrzu pojazdu elektr. Samo wypełnienie magazynu zostanie dobrane w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największej gęstości zmagazynowanego strumienia ciepła w jedn. objętości, przy możliwie niewielkiej masie samego wypełnienia. Magazyn ma współpracować z instalacją HVAC znajdująca się w pojeździe. Obecnie takie układy w większości wykorzystują do „napędu” en. elektr. pochodząca z baterii zasilających również układ silników elekt. i pozostałych podzespołów poj.. Szacuje się że system HVAC może odpowiadać za konsumpcję do 30% energii elektr. w pojeździe co wydatnie obniża jego zasięg i zwiększa częstotliwość ładowania akumulatorów. To z kolei przekłada się na skrócenie ich żywotności. Proponowane rozw. ma w zamierzeniach ograniczyć ilość zużywanej en. elektr. i/lub podnieś sprawność magazynowania energii w bateriach elektr. W zamierzeniach jako nośnik magazynujący en. termalną ma zostać wykorzystana substancja biodegradowalna. W ocenie wnioskodawcy pozwoli to na jednocześnie zmniejszenie negatywnego wpływu instalacji na śr. naturalne. Należy podkreślić, że większość stosowanych obecnie w układach HVAC czynników rob. ma wyraźnie wpływ np. na pogłębianie zmian klimatycznych. Kolejną innowacją ma być sam system „ładowania”. Dzięki wykorzystaniu helikoidalnego zarysu termosyfonu dwuf., ładowanie magazynu będzie przypominać „tankowanie gazu LPG”. Specjalna końcówka w warunkach podciśnienia będzie mogła doprowadzać chłód/ciepło do magazynu termalnego. Sama „produkcja’ chłodu/ciepła może odbywać się zaś w scentralizowanych jednostkach, rozlokowanych np. przy punktach ładowania en. elektr. i/lub na stacjach paliw.

Details

Project's acronym:
Bio-ecobattery
Project's funding:
LIDER
Agreement:
LIDER/4/0008/L-9/17/NCBR/2018 z dnia 2018-10-29
Realisation period:
2019-01-01 - 2021-12-31
Project manager:
dr hab. inż. Rafał Andrzejczyk
Realised in:
Department of Energy and Industrial Apparatus
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 73 times