Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla zastosowań elektromobilnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla zastosowań elektromobilnych

Proponowane rozwiązanie bio-ecoinnowacyjnego magazynu termalnego dla zastosowań elektro mobilnych jest rozwiązaniem nowatorskim nieposiadającym swojego odpowiednika na rynku krajowym. Koncepcja ta polegać będzie na wykorzystaniu technologii pulsacyjnego termosyfonu dwufazowego transportującego ciepło/chłód do magazynu cieplnego zlokalizowanego we wnętrzu pojazdu elektr. Samo wypełnienie magazynu zostanie dobrane w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największej gęstości zmagazynowanego strumienia ciepła w jedn. objętości, przy możliwie niewielkiej masie samego wypełnienia. Magazyn ma współpracować z instalacją HVAC znajdująca się w pojeździe. Obecnie takie układy w większości wykorzystują do „napędu” en. elektr. pochodząca z baterii zasilających również układ silników elekt. i pozostałych podzespołów poj.. Szacuje się że system HVAC może odpowiadać za konsumpcję do 30% energii elektr. w pojeździe co wydatnie obniża jego zasięg i zwiększa częstotliwość ładowania akumulatorów. To z kolei przekłada się na skrócenie ich żywotności. Proponowane rozw. ma w zamierzeniach ograniczyć ilość zużywanej en. elektr. i/lub podnieś sprawność magazynowania energii w bateriach elektr. W zamierzeniach jako nośnik magazynujący en. termalną ma zostać wykorzystana substancja biodegradowalna. W ocenie wnioskodawcy pozwoli to na jednocześnie zmniejszenie negatywnego wpływu instalacji na śr. naturalne. Należy podkreślić, że większość stosowanych obecnie w układach HVAC czynników rob. ma wyraźnie wpływ np. na pogłębianie zmian klimatycznych. Kolejną innowacją ma być sam system „ładowania”. Dzięki wykorzystaniu helikoidalnego zarysu termosyfonu dwuf., ładowanie magazynu będzie przypominać „tankowanie gazu LPG”. Specjalna końcówka w warunkach podciśnienia będzie mogła doprowadzać chłód/ciepło do magazynu termalnego. Sama „produkcja’ chłodu/ciepła może odbywać się zaś w scentralizowanych jednostkach, rozlokowanych np. przy punktach ładowania en. elektr. i/lub na stacjach paliw.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Bio-ecobattery
Program finansujący:
LIDER
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
LIDER/4/0008/L-9/17/NCBR/2018 z dnia 2018-10-29
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2021-12-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Rafał Andrzejczyk
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Wartość projektu:
1 199 907.50 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

wyświetlono 678 razy