nie dotyczy - Project - MOST Wiedzy

Search

nie dotyczy

Inwestycja stanowi całkowicie nową ofertę naukowo-dydaktyczną zdolną realizować kierunki badawcze w zakresie nanotechnologii i technologii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pozwalającą na zwiększenie liczby studentów. Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku, który będzie służyć studentom Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunku nanotechnologii, jak również studentom pozostałych Wydziałów Politechniki Gdańskiej. Projekt jest na liście projektów indywidualnych POIiŚ.

Details

Project's acronym:
CNPG
Project's funding:
Infrastruktura i Środowisko
Agreement:
UDA-POIS.13.01-017/08-00 UDA-POIS.13.01-017/08-00 z dnia 2010-02-24
Realisation period:
2008-07-01 - 2015-06-30
Project manager:
mgr Anna Uchman
Realised in:
Organisational Office
External institutions
participating in project:
  • nie dotyczy
Project's value:
72 728 024.22 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times