Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 - Project - MOST Wiedzy

Search

Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

W ramach projektu powstanie platforma edukacyjna w postaci Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ), które oferować będzie wysokiej jakości pakiet przedmiotów podstawowych i tak zwanych „soft skills” oraz szkoleń w zakresie przedsiębiorczości. Elementem kluczowym w projekcie będzie też stworzeni systemu staży i praktyk u pracodawców oraz włączenie w proces współpracy PG-przemysł naszego akademickiego biura karier. Realizacja projektu oznaczać będzie modernizację istniejących studiów doktoranckich na PG i przybliżenie ich do oczekiwań rynku pracy w ramach przemysłu innowacyjnego. Modernizacja i rozwój obecnych studiów doktoranckich w kierunku studiów interdyscyplinarnych w tych obszarach nastąpi poprzez połączenie potencjału dydaktycznego wszystkich 9 wydziałów PG.

Details

Project's acronym:
Advanced Phd
Project's funding:
Kapitał Ludzki
Agreement:
UDA-POKL-04.03.00-00-283/12 z dnia 2013-09-05
Realisation period:
2013-07-01 - 2015-12-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
Realised in:
Scientific Affairs Office
Project's value:
12 397 528.00 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times