Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

W ramach projektu powstanie platforma edukacyjna w postaci Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ), które oferować będzie wysokiej jakości pakiet przedmiotów podstawowych i tak zwanych „soft skills” oraz szkoleń w zakresie przedsiębiorczości. Elementem kluczowym w projekcie będzie też stworzeni systemu staży i praktyk u pracodawców oraz włączenie w proces współpracy PG-przemysł naszego akademickiego biura karier. Realizacja projektu oznaczać będzie modernizację istniejących studiów doktoranckich na PG i przybliżenie ich do oczekiwań rynku pracy w ramach przemysłu innowacyjnego. Modernizacja i rozwój obecnych studiów doktoranckich w kierunku studiów interdyscyplinarnych w tych obszarach nastąpi poprzez połączenie potencjału dydaktycznego wszystkich 9 wydziałów PG.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Advanced Phd
Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
UDA-POKL-04.03.00-00-283/12 z dnia 2013-09-05
Okres realizacji:
2013-07-01 - 2015-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
Realizowany w:
Dział Spraw Naukowych
Wartość projektu:
12 397 528.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy