The Royal Institute of British Architects Certificate - Project - MOST Wiedzy

Search

The Royal Institute of British Architects Certificate

RIBA - The Royal Institute of British Architects Certificate: Kierunek studiów pod nazwą Architektura realizowany jest na WA PG zgodnie z programem merytorycznym, posiadającym akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie Wydział planuje starania o akredytację Komisji RIBA (The Royal Institute of British Architects – prestiżowej, renomowanej organizacji o uznanym statusie międzynarodowym, akredytującej wyższe uczelnie architektoniczne). Posiadanie tej akredytacji podniesie prestiż Wydziału w uznaniu wysokiej jakości kształcenia na WA PG. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji Wydział Architektury byłby drugim w Polsce wydziałem posiadającym akredytację RIBA. (poza WA PK)

Details

Project's acronym:
RIBA
Project's funding:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr inż. arch. Justyna Borucka
Realised in:
Administration, Faculty of Architecture
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times