Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie - Project - MOST Wiedzy

Search

Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie

Przedmiotem projektu jest rozwój wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier Politechniki Gdańskiej poprzez stworzenie mechanizmów powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów, które staną się elementem długofalowej strategii działania uczelni i rozwoju tejże jednostki. Wsparciem objętych zostanie łącznie 600 (270K i 330M) studentów Politechniki Gdańskiej, rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, w okresie 3 lat trwania projektu, którzy wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy poprzez uczestnictwo w indywidualnych usługach w zakresie poradnictwa zawodowego, coachingu, mentoringu, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształcenia umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości. Rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub kontynuacja kształcenia na wyższym poziomie studiów przez 75% studentów, uczestników projektu.

Details

Financial Program Name:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
POWR.03.01.00-00-B027/15 z dnia 2016-06-08
Realisation period:
2016-07-01 - 2019-06-30
Project manager:
mgr Monika Downar
Realised in:
Careers Office
Project's value:
542 100.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times