Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie

Przedmiotem projektu jest rozwój wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier Politechniki Gdańskiej poprzez stworzenie mechanizmów powtarzalnego wsparcia dla kolejnych roczników studentów, które staną się elementem długofalowej strategii działania uczelni i rozwoju tejże jednostki. Wsparciem objętych zostanie łącznie 600 (270K i 330M) studentów Politechniki Gdańskiej, rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, w okresie 3 lat trwania projektu, którzy wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy poprzez uczestnictwo w indywidualnych usługach w zakresie poradnictwa zawodowego, coachingu, mentoringu, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształcenia umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości. Rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia lub kontynuacja kształcenia na wyższym poziomie studiów przez 75% studentów, uczestników projektu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.01.00-00-B027/15 z dnia 2016-06-08
Okres realizacji:
2016-07-01 - 2019-06-30
Kierownik projektu:
mgr Monika Downar
Realizowany w:
Biuro Karier i Absolwentów
Wartość projektu:
542 100.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy